Mestring og vennskap – Sommerleir på Beitostølen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Psoriasis- og eksemforbundet Ung har, som flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner, slitt med å få opp igjen aktiviteten som var før koronaen. Vi vet at det er de fysiske møtene våre medlemmer ønsker. Vi vil med dette arrangementet skape en trygg og god arena for målgruppen barn og unge opp til 30 år med psoriasis, atopisk eksem, HS, kronisk urtikaria eller psoriasisartritt. Målet med arrangementet er at unge mennesker skal føle på et fellesskap innenfor trygge rammer, med mennesker man kan kjenne seg igjen i, og som vet hvordan du har det. Fokuset til PEF Ung er i dag “Mer enn det du kan se”. Det er et relativt bredt fokusområde, men det lar organisasjonen fokusere på psykisk helse. Erfaringene til PEF Ung er at av og til ønsker folk å snakke om sykdommen med andre som har den samme sykdommen. Andre ganger “holder det” å være i en gruppe der man vet at andre har den samme sykdommen. Bare vissheten om det gjør at man føler seg trygg. Denne helgen vil vi ha et stort fokus på samarbeid og teambuilding og vi vil legge til rette for aktiviteter der flere jobber sammen. På kveldstid vil vi også spille brettspill og ha andre leker. Et annet mål med denne leiren er at unge som ikke er medlemmer blir det etter å ha vært med på leiren.

Aktivitet/tiltak/metode

Dette arrangementet er en sommerleir der vi vil leie en stor hytte på Beitostølen. Den ligger sentralt til for ulike aktiviteter gruppa kan gjøre. Her er det noe for alle, som feks: Gyro-trampoline, ridning på hest, klatring, padling, terrengsykling og ikke minst mange turmuligheter. Nøyaktig hvilke aktiviteter vi vil gjøre skal planlegges mer i detalj. Vi skal ha fire reiseledere fra styret i PEF Ung. Med et så stort antall reiseledere kan vi planlegge for ulike aktiviteter parallelt. Da kan man bli med på det som frister mest. En stor del av det sosiale vil også være å lage mat sammen på hytta og å spille spill. Målgruppen er alle unge opp til 30 år med psoriasis, atopisk eksem, HS, kronisk urtikaria eller psoriasisartritt. Vi vil ha evalueringsskjema som deltakerne kan svare anonymt på før avreise fra Jotunheimen. Vi vil ikke innhente mer informasjon om deltakerne enn det som er nødvendig for påmelding. En potensiell utfordring er at aldersspennet i gruppa blir veldig stor. Det er gjerne stor forskjell på hva en 15-åring og en 29-åring har behov for, og ønsker å gjøre. Dette er noe vi har snakket om i styret, og vi tror det skal gå greit. Siden vi har mange reiseledere kan aktivitetene fordeles på flere grupper etter deltakernes behov.

Antall deltakere

24

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

De siste årene har sommerleiren vært mer rettet mot barn og barnefamilier. Ingenting feil med det, men vi ser nå at vi har et eldre styre, som om noen år skal over i moderorganisasjonen, Psoriasis- og eksemforbundet. Vi håper og tror derfor at vi vi med dette arrangementet vil nå ungdom og unge voksne, som vil trives på leiren og føle på mestring og danne nye vennskap. Vi håper selvfølgelig også at dette vil føre til et ønske om å bli aktiv frivillig i organisasjonen vår og kanskje også vil ønske å stille til valg høsten 2024. For målgruppen vil det være svært positivt om PEF Ung får flere ildsjeler med på laget som kan arrangere tiltak og legge til rette for at flere kan møtes i vårt fellesskap. Vi tror også at et yngre styre enn vi har per dags dato vil være styrkende for organisasjonen. Vi fikk en tilbakemelding fra et medlem på 17 år som var med på et arrangement. Hun savnet deltakere på egen alder, da de andre deltakerne samt styret alle var i alderen 25-28 år. Dette er noe vi jobber med å endre, blant annet ved å ha sommerleir som i år hovedsakelig skal prøve å treffe denne målgruppen.

Plan for gjennomføring

Så fort som mulig vil vi få ut informasjon og invitasjon til arrangementet, både på nettsiden vår, på Facebook og Instagram. Alle medlemmer i PEF Ung vil også få mail om arrangementet. Kort tid etter dette vil vi starte påmelding, med førstemann til mølla. Hytte på Beitostølen er allerede booket. I frykt for at det skulle bli fullbooket der, har Thea i PEF Ung booket en stor hytte. Det er gratis avbooking frem til 14 dager før arrangementsstart. Det neste som må skje er hyppige digitale møter med styret i PEF Ung og Thea for å planlegge aktiviteter, mat, arbeidsfordeling osv. Vi har bestemt at vi på neste styremøte i mai skal velge fire reiseledere. De vil ha et ekstra ansvar på turen.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

(Det er ønskelig å forklare for lesere at dette prosjektet opprinnelig skulle være en sommerleir for medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet ung. Grunnet for få påmeldinger til å gjennomføre, spurte vi Stiftelsen Dam om vi kunne bruke midlene på et arrangement samme høst. Dette fikk vi godkjent fordi både bakgrunn og målsetting er lik som opprinnelig søkt om). Psoriasis- og eksemforbundet ung har, som flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner, slitt med å få opp igjen aktiviteten som var før koronaen. Vi vet at det er de fysiske møtene våre medlemmer ønsker. Vi ville med dette arrangementet skape en trygg og god arena for målgruppen barn og unge opp til 30 år med psoriasis, atopisk eksem, HS, kronisk urtikaria eller psoriasisartritt. Målet med arrangementet er at unge mennesker skal føle på et fellesskap innenfor trygge rammer, med mennesker man kan kjenne seg igjen i, og som vet hvordan du har det. Opprinnelig arrangementet var en sommerleir der vi ville leie en hytte på Beitostølen. Den ligger sentralt til for ulike aktiviteter. Her er det noe for alle, som feks: Gyro-trampoline, ridning på hest, klatring, padling, terrengsykling og ikke minst mange turmuligheter. Vi skulle ha fire reiseledere fra styret i PEF Ung. Med et så stort antall reiseledere var tanken å planlegge for ulike aktiviteter parallelt. Da kunne man bli med på det som fristet mest. En stor del av det sosiale ville også være å lage mat sammen på hytta og å spille spill sammen.

Gjennomføring

Til tross for at prosjektet ble noe senere på året og ble til en ungdomskonferanse i Bergen bestod prosjektgruppa/reiseledere av de samme. På en ungdomskonferanse er det ønskelig med faglig innhold, så vi jobbet med å finne foredragsholdere til både lørdag og søndag. Her var prosjektgruppa ivrige og visste hva de ville ha og hva målgruppen hadde behov for. Vi fikk til slutt fire foredragsholdere som snakket om: 1. “Å være annerledes ble min flex” (fokus på å tørre å stå i å være/føle seg annerledes, 2. kronisk hudsykdom og seksualitet, 3. fothelse og sist, men ikke minst 4. fysisk aktivitet og trening med hudsykdom. Vi ønsket også at det skulle være sosialt, så på kvelden lørdag dro vi på Fangene på fortet og deretter ut for å spise. De som ønsket det satt igjen på møterommet på kvelden og snakket. Ellers ble både frokost og lunsj sosiale møteplasser gjennom helgen. Det var 10 påmeldte, noe som førte til en nokså sammensveiset gjeng som holdt sammen gjennom helgen.

Resultater og virkninger

Vi er veldig glade for at vi fikk gjennomført et arrangement for målgruppa. Vi hadde selvsagt håpet på enda større oppslutning, men vi vet at tiltaket var viktig for de som deltok. Ved å se på hva deltakerne skrev på evalueringen var de ganske samkjørte i dette: De likte foredragsholderne og at det varierte i tematikk gjennom helgen, passe lengde på foredragene, godt faglig innhold, det var god mulighet til å bli kjent med andre og fint med bevegelse på Fangene på fortet etter en dag med mye sitting. Det som i all hovedsak var savnet var mer generell info om oss som organisasjon, mulighet for verv osv som kan være nyttig for nye medlemmer, i tillegg til en bli kjent-lek helt på starten av arrangementet. Hotellet var dessverre ingen fornøyde med, noe som kom tydelig frem av evalueringen. Det tar prosjektleder på egen tabbekvote.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Mestring og vennskap – Sommerleir på Beitostølen
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 99 000
Startdato
03.06.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet