Mestringens mestere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Norsk Psoriasisforbund (NPF) arbeider for at mennesker med psoriasis, psoriasis artritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer skal leve bedre med sin diagnose. NPF har fylkeslag og lokalforeninger over hele landet, og vi i Fredrikstad og Omegn Psoriasisforening har ønske om å lage et informativt og meningsfylt opplegg for våre medlemmer vår/høst 2012. Bakgrunnen for dette er nettopp ønsket om å bidra til at mennesker som lider av en kronisk hudsykdom i vårt lokalmiljø skal kunne komme sammen for å lære mer om hvordan de kan leve bedre med sin sykdom.

Det å leve med en kronisk hudsykdom kan til tider være tøft ikke bare fysisk, men også psykisk. Å leve med en kronisk hudsykdom er en individuell opplevelse, men den kan også ha mange fellestrekk: Det at kroppen blir annerledes fordi man får skjemmende utslett i større eller mindre grad, behandlingen tar mye tid og krefter som gjerne går ut over fritiden og det sosiale livet, og mange opplever perioder med nedstemthet eller depresjoner.

Mestring av en kronisk hudsykdom handler om hverdagslivet og ikke bare sykdomstegnene. Og det handler om læring. Man må lære seg å leve med sin sykdom, noe som krever kunnskap om selve sykdommen og hvordan man behandler den. Men det handler også om hvordan man takler hverdagen som syk. Det å kunne få råd av fagfolk og av ens likemenn på veien, kan være verdifullt for å kunne mestre hverdagen som kronisk syk.

Prosjektets målsetting
Prosjektets mål er å samle medlemmer og andre interesserte til to samlinger hvor målet er å øke deltakernes kunnskap om hvordan man kan mestre det å leve med en kronisk hudsykdom. Gjennom dette skapes ofte bedret selvfølelse og livskvalitet, hvilket igjen kan være en spore til en positiv utvikling og til å gjøre det beste ut av egen livssituasjon.

Prosjektets målgruppe
Målgruppen for mestringskursene vil være medlemmer av Fredrikstad og omegn PSO, lokalforeningene i fylket, og eventuelle andre med kronisk hudsykdom i regionen.

Prosjektplan
Prosjektet er 1-årig, og vil ha oppstart 1. januar 2012. Prosjektgruppen vil bestå av prosjektleder Leif Jørgensen som er leder av Fredrikstad og omegn Psoriasisforening. De øvrige tillitsvalgte i Fredrikstad og omegn PSO vil fungere som prosjektgruppe.

Det skal arrangeres 2 samlinger i løpet av 2012 hvor tema skal være mestring av kronisk hudsykdom. Målet vil være å belyse problemer og vanskelige følelser, holdninger, reaksjoner og utfordringer som oppleves ved det å ha en langvarig sykdom. I forbindelse med dette har vi tatt kontakt med Lærings og mestringssenteret på Sykehuset Østfold som har erfaring og kompetanse i dette og de stiller seg positive til rollen som foredragsholdere.

Samlingene vil annonseres i 2 lokale aviser hvor psoriatikere fra hele Østfold fylke inviteres til å delta. Annonsen vil også settes inn i Norsk Psoriasisforbunds medlemsblad “Psoriatikeren”, og legges ut på forbundets hjemmesider www.psoriasis.no.

Prosjektets betydning
Med disse mestringskursene ønsker vi å øke deltakernes kunnskap om hvordan de kan mestre hverdagen som kronisk syk. Avhengig av utviklingen kan det være nyttig og interessant med en oppfølgingssamling etter en tid, hvor erfaringer og tilegnet kunnskap kan utgjøre en videreføring. Utdrag av innhold og formål med kurset/samlingene kan også inngå i for eksempel informasjon i brev til våre medlemmer, og tema på medlemsmøter i etterkant.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0177.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet Mestringens mestere var ønsket om å lage et meningsfylt og informativt opplegg for mennesker som lider av en kronisk hudsykdom/kronisk sykdom.
Mestring handler ofte om kunnskap og trygghet på egen situasjon, og ved hjelp av erfarne lærerkrefter med mestringsfokus, samarbeid og erfaringsutveksling ble prosjektet en mulighet til å komme sammen og lære mer om hvordan en kan leve bedre med sin diagnose.

Prosjektet ble lagt opp og gjennomført som et kurs over tre samlinger med sammenhengende program. Seksten oppmerksomme og engasjerte deltakere gjennomgikk kurset som hadde som målsetting å gi økt kunnskap om det å leve med en kronisk sykdom, for igjen å mestre livet på en bedre måte. Brukerrepresentasjon med brukerhistorie var som innledning et av grunnlagene, og dyktige ledere la frem tema som brukerrepresentanter og deltakere etter hvert samarbeidet om, med felles målsetting som var løsningsorientert.

Utfordringer som oppleves ved det å ha en kronisk sykdom ble belyst, og problemløsning gjennom læring og erfaringsutveksling ble til nyttig og positiv kunnskap.
Mange viktige faktorer for å opprettholde en sunn livsstil ble fokusert på, og flettet sammen med
hverdagslivets ofte krevende oppgaver på mange områder.

Dette viste at læring, felles erfaringer, kunnskap i forhold til diagnoser og betydningen av et sundt levesett gir bedret selvfølelse og livskvalitet.
Som en plattform for videre utvikling gir gode tilbakemeldinger, idéer og ønsker om fremtidige tema fra kursets deltakere en god mulighet for å forsøke å tilrettelegge en oppfølging, gjerne også med et tilbakeblikk på den tiden som da har gått i etterkant av Mestringens mestere.

Prosjektleder/forsker

Leif Jørgensen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Mestringens mestere
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 24 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet