Smaken av slik det en gang var

Hjemmeboende eldre i Fauske samles til felles måltid – med et snev av nostalgi.

Sunn, næringsrik mat og ikke minst sosialt samvær – med et snev av nostalgi. Det er målet til Fauske Røde Kors når de lager en hyggelig middagsstund for de eldste. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Frivillige i Fauske Røde Kors har startet opp et tilbud for å gi hjemmeboende eldre gode, kortreiste, næringsrike måltider sammen.

Prosjektet er inspirert av ungdomsskoleprosjektet «Sjømat på alle fat» som lærer ungdom om tilberedning av sjømat.

God og næringsrik mat

Det er verdifullt å få gode og næringsrike måltid. Rapporten «Ingen tid til omsorg? Eldreomsorgen slik vi møter den» er utarbeidet basert på erfaringer fra Røde Kors Besøksvenner.

Her peker frivillige besøksvenner på utfordringer knyttet til mat og måltidsglede; dårlig matlyst, mat som ikke smaker og mat som blir levert for sent osv.

– Når vi da også vet at det er sammenheng mellom dårlig matlyst, hurtigmat, ensomhet og demens, var veien kort til ønsket om gjennomføring av dette prosjektet, forteller prosjektleder Siw Furnes.

Ensomhet og savn

– Mange eldre gir i tillegg selv uttrykk for ensomhet og savn etter noen å dele måltid sammen med. Dette ville Fauske Røde Kors gjøre noe med, sier prosjektleder Furnes.

Det er inngått samarbeid med lokale matvareleverandører, og det er et fokus på gode råvarer og klima i prosjektet.

– Vi tror at vi med dette kan forebygge ensomhet – og ikke minst bidra til et sunt middagstilbud, med et snev av nostalgi som vi håper vil vekke gode minner og følelser. Smaken av slik det en gang var, smaken av hjemmelaget og tradisjonsrik mat, ifølge Furnes


Søknadssammendrag

Bakgrunnen er behov avdekket i rapporten «Ingen tid til omsorg – eldreomsorgen slik vi møter den», utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 420 besøksvenner i Røde Kors landet rundt. Her framkom det alarmerende mangler ved norsk eldreomsorg, bl.a. ang. kosthold. Det ble avdekket flere utfordringer knyttet til mat og måltidsglede, dårlig matlyst, mat som ikke smaker, var noe av det som ble nevnt.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Vi vil starte opp et middagsprosjekt hvor vi inviterer eldre hjemmeboende på middag – 2 gng. / mnd. Med dette ønsker vi å møte et humanitært behov – da spesielt med tanke på måltidsglede, sosial kontakt, kortreist og ikke minst næringsrik middagsmat.

Målgruppen er hjemmeboende eldre (aldersgruppen over 65 år).

Vi tas sikte på tilberedning av lokal mat, anrettet på en appetittvekkende og delikat måte og servert i koselige, rolige omgivelser preget av lunhet og god tid. Det blir lagt vekt på tradisjonsmat fra distriktet generelt og fisk og sjømat spesielt. Dette da mange eldre ikke har hverken fasiliteter, mulighet eller tiltak til produksjon av f.eks. fiskekaker, fiskeboller, saltsei/gammelsalta sei/rødsei, plukkfisk og grateng.

Til dette vil frivillige i Fauske Røde Kors stille opp som samtlige er skolert med hhv. førstehjelpskurs, kurs i psykososial førstehjelp samt ha signert «Etikk- og taushetserklæring».

Med dette ønsker Røde Kors å forebygge ensomhet og da gjennom sosialt samvær med servering av tradisjonsmat i trygge og rolige omgivelser. Spesielt synes vi dette er viktig da vi vet at mange eldre har følt pandemien som en stor belastning, da både i forhold til ensomhet og ikke minst utrygghet. Vi vet at dette tiltaket vil virke forebyggende og bidra til både mindre ensomhet og større fokus på kosthold hos utsatte eldre – nettopp gjennom å skape en sosial arena hvor man møtes og får servert kortreist mat fra distriktet.

Prosjektleder

Siw Iren Furnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Middagsstund for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 225.600
Startdato
03.10.2020