Miljøvandring av likepersoner opp mot de såkalte “åpne russcenene” i Bergen

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Om vi får innvilget denne søknaden vil vi straks sette i gang og lyse ut stillingen og kalle inn til intervju. Når vi har funnet riktig kandidat vil erfaringskonsulenten først bruke litt tid på å sette seg inn i prosjektet med miljøvandringen og starte samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet. Deretter starter jobben med å strukturere arbeidet og rekruttere frivillige likepersoner fra det brukerstyrte huset, samt fortsette samarbeidet med næringslivet, naboer og andre, sammen med Daglig leder og senior erfaringskonsulentene på «Huset». Miljøvandringen vil raskt kunne settes i gang med løpende evaluering underveis, justere tilbudet ved behov og dokumentere eventuelle endringer. MAP- kurs (Møte med Aggresjons Problematikk) til de frivillige og ansatte kjøres i gang så fort det er på plass, flere av senior erfaringskonsulentene har det allerede. Bruk av senior erfaringskonsulenter i drift av Huset vil også komme den med ansvar for miljøvandringen til gode, særlig deres erfaring fra å ha benyttet sine levde erfaringer over tid for å støtte målgruppen i tjenester og tilbud rettet mot målgruppen. Samt deres erfaring fra samarbeid knyttet til utvikling av tjenestene på feltet. På siste del av prosjektperioden vil den som har ansvar for miljøvandringen, sammen med en eller flere av de ansatte og/eller frivillige, samle all dokumentasjon og se på muligheter til å formidle resultater, eventuelt begynne å lage et kurs, om vi har nok å vise til. Det blir også parallelt arbeidet med å skrive en rapport til Stiftelsen Dam.

Prosjektleder/forsker

Anne Eriksen Hammer

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Miljøvandring av likepersoner opp mot de såkalte “åpne russcenene” i Bergen
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
03.07.2023
Sluttdato
01.07.2024
Status
Under gjennomføring