Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

600

Fremdriftsplan

Det overordnede ansvaret vil ligge på prosjektleder, med støtte og hjelp fra frivillige og ansatte ressurspersoner i egen organisasjon (FHN). Prosjektlederens ansvar er å etablere ressursgrupper som kan være med på å innhente spørsmål. Dette gjøres sammen med tillitsvalgte i våre regionslag i Vestland og Midt-Norge. Det vurderes som avgjørende å involvere lokale personer til innhenting av spørsmål slik at informasjonen på kortene blir tilpasset, aktuelle og relevante for den by hvor kortene skal fungere. Prosjektleder har også ansvar for å innhente korrekte svar på spørsmålene. Dette gjøres også i samarbeid med tillitsvalgte i FHNs regionslag. De kjenner byene sine godt, og vil kunne bistå prosjektleder å komme i kontakt med de aktuelle instanser. Dette er den del av arbeidet som på mange måter er mest omfattende. Svarene må søkes og innhentes, og videre kontrolleres av de involverte. Prosjektleder har kunnskap og kompetanse til å utforme designet av kortene, og vil ha ansvaret for dette. Kortene som ble laget tilpasset Oslo, vil fungere som mal også for de nye Nøkkelkort. For å utsmykke kortene vil man benytte lokale personer fra de miljøer hvor Nøkkelkortene skal fungere. Dette har vi hatt stor suksess med i oslo, hvor det å være kort-kunstner ga mange en positiv opplevelse. Alle involverte ressursperoner vil honoreres for sitt arbeid.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
2023: kr 270 000
Startdato
01.07.2023
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring