Sluttet i jobben for å utvikle språk-app

Hva gjør du når du som pappa til en jente med forsinket verbal tale ikke er fornøyd med det læringsmaterialet som finnes? Aleksander Helmersberg sluttet i jobben, tømte sparebøssa og utviklet språk-appen Milla says

Aleksander Helmersberg fikk datteren Milla i 2011. Hans frustrasjon med dårlig læringsmaterialet førte til at han utviklet språk-appen Milla Says. Foto: Stian Amadeus Antonsen

På et lite gründerkontor rett utenfor Bergen utvikles det som skal revolusjonere hverdagen for familier som har barn med forsinket språklig utvikling. Aleksander ble i 2011 far til datteren Milla, som er født med downs syndrom.

– Vi opplevde mange utfordringer når det gjaldt å få alle rundt Milla til å forstå hennes tegn, og til å få de rundt henne til å bruke tegn i kommunikasjon med Milla. Det standariserte tegnet for pizza er for eksempel en sirkel, mens Milla kunne bruke et tegn som minnet mer om et pizzastykke, forklarer Aleksander.

Gammeldags læringsmateriale

Det læringsmaterialet som fantes var stensiler og bøker som var statiske og som ikke inspirerte til læring.  Barnehagen utvekslet kladdebøker med oss og samlet permer med papir som skulle bli til Milla sitt språk.

– Denne metoden førte til en forsinkelse med å lære og bruke tegn, og det ble vanskelig for nettverket å bruke tegn med Milla, forklarer Aleksander.

Aleksander forsøkte å finne andre metoder for å kommunisere bedre med datteren, og oppdaget at ved å dele videoer med venner og familie der han gjorde tegn så fikk dette god respons.

– Da jeg forsøkte dette med Milla reagerte hun spontant med  å herme etter tegnet. Dette ble starten på hjelpemiddelet Milla Says, en plattform for bedre læring og bruk av tegn i hele nettverket rundt barn med forsinket tale, forteller han.

Øker mestringsfølelsen

Frustrasjon knyttet til kommunikasjonsvansker er dessverre vanlig blant personer som har forsinket verbal tale.

– Milla ble mye sint og frustert da hun ikke ble forstått. Vi så en stor forandring etter at ansatte i barnehagen gjennom Milla says lærte tegnene hennes og kunne forstå hva hun ville formidle. Nå er hun mye mer blid og utadvent, og det er lettere for henne få venner, forteller han.

– Milla says gjør det også mye lettere å kommunisere med andre familiemedlemmer. Vi opplevde at noen trakk seg litt unna og at besteforeldrene var redde for å sitte barnevakt, fordi de ikke skjønte henne. Nå har dette endret seg totalt, forteller han.

Logen til Milla Says er på plass i gründerfellesskapet utenfor Bergen. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Stimulerer til læring

Midlene fra Stiftelsen Dam går til å utvikle «SayWhat», et digitalt læringsspill for at flere skal bli bedre på bruk av tegn.

– Ved å lage digitale spill hvor spillet handler om å konkurrer med seg selv eller andre stimulerer vi til bedre læring, forteller Aleksander.

– For å bli god med tegn, krever der repitisjon og mengdetrening. Vi gjør mengdetreningen morsomt, sier Aleksander.

En del av utviklingsarbeidet har vært å teste læringsspillet på barneskoleelever.

– Vi ser at metoden fungerer ved at de synes spillet er gøy og dermed får de motivasjonen til å lære tegn. I tillegg så øker det mestringsfølelsen til de barna som har forsinket verbal tale, ved at de blir ekspertene på spillet, forteller Aleksander.

Her kan du se Milla som tester ut protypen til læringsspillet.

Unikt i verdensammenheng

–  Uten støtte fra Stiftelsen Dam hadde det ikke vært mulig å utvikle produktet videre, forteller Aleksander.

– Dette produktet er unikt, ikke bare i Norge, men også i verdensssammenheng. Jeg håper at vi kan lansere appen internasjonalt etter hvert, avslutter Aleksander.

Vil du lære tegn til tale? Da kan du laste ned appen Milla Says på App Store / Google Play. Læringsspillet Say What blir lansert i august 2018, og du kan lese mer om det her.

Rapport

Bakgrunn

Vi vil engasjere både foreldre, barn og fagfolk i å utvikle og teste ut disse nye funksjonene. Mål: Milla Says – Bildenavigering Mål: Milla Says – Læringsspill (”Gameification”)@ Den primære målgruppen i prosjektet og for våre ønskede produkt er barn og unge som bruker Tegn som kommunikasjon pga manglende eller forsinket verbal tale. Den sekundære målgruppen er alle rundt (nettverket av private og faglige ressurser) et barn eller ungdom som har tegn som kommunikajson Bakgrunnen for at vi ønsket å gjennomføre prosjektet “læringsspill” og “bildenavigering til tegn” var at vi så et behov som ikke var dekket for vår brukergruppe, de som kommuniserer ved hjelp av tegn som støtte til tale. Vi hadde allerede en god tjeneste, appen Milla Says, som skapte god kommunikasjon i bruker sitt nærmeste nettverk og språkmiljø på bruker sine egne tegn og god dokumentasjon for hvordan bruker faktisk selv gjorde tegnene.

Oppsummering

Utviklingsprosjektet har nådd de oppsatte målene og vil bli videreført i framtidig bruk. En videre utvikling av produktene mor administrasjon, pedagogisk evaluering og forskning, og forbedring av funksjonaliteten som hjelpemiddel kan være aktuelt: Mulig nytt produkt: Rapport-modul – Jobbe med rapportløsinger som henter data fra læringsspillene sine resultat av bruker selv. – Fagpersoner kan kartlegge og dokumentere framdriften i opplæring av både brukeren og privat/profesjonelt nettverk og kan legge dette til grunnlag i videre arbeid med nye tegn og opplæring.

Prosjektgjennomføring

Gjennomføring og fremdrift har hatt fokus på innovasjonsmedtodikken LEAN, det vil si jobbe tett med målgruppe og brukergrupper tett i alle prosesser. Fra ide-utvikling over i prototypefaser. Ved å være tett på bruker og målgruppen vil vi kunne utvikle et produkt som faktisk treffer og dekker behovet. Vi har samarbeidet tett med pårørende og fagpersonell i målgruppen utvikle en arbeidsplan og prototype for hvordan produktet skal kunne dekke målsetningene. Det har vært gjennomført workshops og testing i alle faser av utviklingen Vi har gjennom samarbeidspartnere i alle brukergrupper og alder-segmenter, inkludert fagmiljø som i dag bruker Milla Says som faglige rådgivere i utviklingsprosessen, deriblant pedagoger, lærere, og språkterapeuter som arbeider med barn, unge og voksne som trenger ASK.

Antall personer i målgruppen

20

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extrastiftelsen – Rapport.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

I dag har Milla Says utviklet databaser for standardtegn, individuell database for personlig tegn-vokabular, og meldings-system for deling i nettverket. Det er også laget et skybasert Kontrollpanel der foreldre administrerer det individuelle nettverket. Milla Says versjon 1 utgjør grunnmuren for “Milla Says Billednavigering / Læringsspill””- utviklingsprosjektene som er beskrevet i denne søknaden.

Målsetting

Mål 1 og 2 Utvikling av program-modulene “Milla Says – Bildenavigering / Læringsspill” i tett samarbeid med foreldre, barn og fagpersoner, ta i bruk og evaluere modulene i faktisk hverdagsbruk. Programmodulene skal gjøre innlæring og bruk av tegn lettere, mer effektivt og morsommere.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er barn og unge med medfødt forsinket eller tap av verbal tale.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Metoden vi skal bruke for å gjennomføre prosjektet og utvikle løsninger som vil øke målgruppen sin kommunikasjon med omverden er det vi kaller “Lean” = Slank utviklingsprosess, med raske prosesser som inkluderer tett samarbeid med brukere slik at produktet blir optimalt i forhold til brukernes behov Dette innebærer tett dialog med pårørende og fagpersoner rundt barn, ungdom og voksne med manglende verbal tale og som bruker tegn til tale og norsk tegnspråk som kommunikasjon. Prosessen inkluderer både en ide-utviklingsfase, og testing av prototyper direkte med språk-svake brukere for å bruke observasjon av deres motivasjon og bruksglede som mål for produktkvalitet. Flere slike runder kjøres til kvaliteten er god nok til å rulles ut i bredere implementering. Søkerorganisasjon NNDS, våre fagkonsulenter Lisbeth Schødt Sørensen (Spesialpedagog Voksenopplæring Molde Kommune) og May Bente Benemar, (Lærer for barn og unge med spesielle behov, Ålesund Kommune) gå inn i utviklingsprosessen slik at vi får dekket behov og preferanser i flere miljø og aldersgrupper.

Fremdriftsplan

Q3 2017 – Workshop med pårørende og fagpersoner rundt barn som bruker Milla Says versjon 1 Q4 2017 – skisser og behovsavklaringer for Milla Says Bildenavigering/Læringsspill Q1 2018 – Teste første enkle versjonene av Milla Says Bildenavigering/ læringsspill med forskjellige målgrupper Repetere Q1 – Q2 -Q3 Q2 2018 – Rulle ut bred implementering og dokumentere brukererfaringer

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I dag har Milla Says utviklet databaser for standardtegn, individuell database for personlig tegn-vokabular, og meldings-system for deling i nettverket. Det er også laget et skybasert Kontrollpanel der foreldre administrerer det individuelle nettverket. Milla Says versjon 1 utgjør grunnmuren for “Milla Says Billednavigering / Læringsspill””- utviklingsprosjektene som er beskrevet i denne søknaden.

Målsetting for prosjektet

Mål 1 og 2 Utvikling av program-modulene “Milla Says – Bildenavigering / Læringsspill” i tett samarbeid med foreldre, barn og fagpersoner, ta i bruk og evaluere modulene i faktisk hverdagsbruk. Programmodulene skal gjøre innlæring og bruk av tegn lettere, mer effektivt og morsommere.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er barn og unge med medfødt forsinket eller tap av verbal tale.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Metoden vi skal bruke for å gjennomføre prosjektet og utvikle løsninger som vil øke målgruppen sin kommunikasjon med omverden er det vi kaller “Lean” = Slank utviklingsprosess, med raske prosesser som inkluderer tett samarbeid med brukere slik at produktet blir optimalt i forhold til brukernes behov Dette innebærer tett dialog med pårørende og fagpersoner rundt barn, ungdom og voksne med manglende verbal tale og som bruker tegn til tale og norsk tegnspråk som kommunikasjon. Prosessen inkluderer både en ide-utviklingsfase, og testing av prototyper direkte med språk-svake brukere for å bruke observasjon av deres motivasjon og bruksglede som mål for produktkvalitet. Flere slike runder kjøres til kvaliteten er god nok til å rulles ut i bredere implementering. Søkerorganisasjon NNDS, våre fagkonsulenter Lisbeth Schødt Sørensen (Spesialpedagog Voksenopplæring Molde Kommune) og May Bente Benemar, (Lærer for barn og unge med spesielle behov, Ålesund Kommune) gå inn i utviklingsprosessen slik at vi får dekket behov og preferanser i flere miljø og aldersgrupper.

Fremdriftsplan for prosjektet

Q3 2017 – Workshop med pårørende og fagpersoner rundt barn som bruker Milla Says versjon 1 Q4 2017 – skisser og behovsavklaringer for Milla Says Bildenavigering/Læringsspill Q1 2018 – Teste første enkle versjonene av Milla Says Bildenavigering/ læringsspill med forskjellige målgrupper Repetere Q1 – Q2 -Q3 Q2 2018 – Rulle ut bred implementering og dokumentere brukererfaringer

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vi vil engasjere både foreldre, barn og fagfolk i å utvikle og teste ut disse nye funksjonene. Mål: Milla Says – Bildenavigering Mål: Milla Says – Læringsspill (”Gameification”)@ Den primære målgruppen i prosjektet og for våre ønskede produkt er barn og unge som bruker Tegn som kommunikasjon pga manglende eller forsinket verbal tale. Den sekundære målgruppen er alle rundt (nettverket av private og faglige ressurser) et barn eller ungdom som har tegn som kommunikajson Bakgrunnen for at vi ønsket å gjennomføre prosjektet “læringsspill” og “bildenavigering til tegn” var at vi så et behov som ikke var dekket for vår brukergruppe, de som kommuniserer ved hjelp av tegn som støtte til tale. Vi hadde allerede en god tjeneste, appen Milla Says, som skapte god kommunikasjon i bruker sitt nærmeste nettverk og språkmiljø på bruker sine egne tegn og god dokumentasjon for hvordan bruker faktisk selv gjorde tegnene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har klart å gjennomføre prosjektet 100% etter vår opprinnelige målsetning.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomføring og fremdrift har hatt fokus på innovasjonsmedtodikken LEAN, det vil si jobbe tett med målgruppe og brukergrupper tett i alle prosesser. Fra ide-utvikling over i prototypefaser. Ved å være tett på bruker og målgruppen vil vi kunne utvikle et produkt som faktisk treffer og dekker behovet. Vi har samarbeidet tett med pårørende og fagpersonell i målgruppen utvikle en arbeidsplan og prototype for hvordan produktet skal kunne dekke målsetningene. Det har vært gjennomført workshops og testing i alle faser av utviklingen Vi har gjennom samarbeidspartnere i alle brukergrupper og alder-segmenter, inkludert fagmiljø som i dag bruker Milla Says som faglige rådgivere i utviklingsprosessen, deriblant pedagoger, lærere, og språkterapeuter som arbeider med barn, unge og voksne som trenger ASK.

Resultater og resultatvurdering

Resultat og effekt av selve produktet er for tidlig å skulle dokumentere, men vi har underveis i prosessen og testing av prototyper erfart en del resultat vi tar med videre. Blant annet har vi sett at læringsspillene trigger mer lyst på å lære nye tegn av brukere selv, men også at det å lage læringsspill har oppnådd en effekt at de som ikke har kjennskap til tegn som kommunikasjon fra før, får mer lyst til å lære tegn. Vi ser også at læringspillene vil skape en “kulhetsfaktor” og en bevissthet for alle rundt ved å bruke tegn som kommunikasjonsform. Det vil også bli lettere å inkludere barn som bruker tegn i flere sosiale arenaer. Til slutt ser vi at tegn som kommunikajson blir mer anerkjent i det offentlige ved bla Bilde til tegn navigasjons-tjenesten vår “Communicator by Milla Says”. Denne tjenesten har åpnet opp for at målgruppen kan søke NAV Hjelpemiddelsentralen om å ta i bruk vårt hjelpemiddel.

Oppsummering og videre planer

Utviklingsprosjektet har nådd de oppsatte målene og vil bli videreført i framtidig bruk. En videre utvikling av produktene mor administrasjon, pedagogisk evaluering og forskning, og forbedring av funksjonaliteten som hjelpemiddel kan være aktuelt: Mulig nytt produkt: Rapport-modul – Jobbe med rapportløsinger som henter data fra læringsspillene sine resultat av bruker selv. – Fagpersoner kan kartlegge og dokumentere framdriften i opplæring av både brukeren og privat/profesjonelt nettverk og kan legge dette til grunnlag i videre arbeid med nye tegn og opplæring.

Prosjektleder

Aleksander Helmersberg

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Milla Says
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Org.ledd
Milla Says AS
Beløp Bevilget
2017: kr 575 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
29.09.2018
Status
Avsluttet