Minikonsert på aldersinstitusjoner/eldresenter

Søknadssammendrag

Eldre personer på institusjon har følt seg ekstra ensomme under korona-pandemien. I lange perioder har de ikke fått treffe verken familie eller venner. Aalesund Røde Kors har fokus på å lindre ensomhet hos eldre, men våre besøksvenner har heller ikke hatt adgang til institusjonene. Vi ser derfor at det er et stort behov for sosiale aktiviteter som kan lette hverdagen for de eldre på institusjon, og vårt mål er å skape en aktivitet som kan glede de eldre.

I prosjektet “Mini-konsert” vil en skuespiller og en musiker framføre dikt og viser av Prøysen, Sandbeck og Børli. Denne minikonserten kan framføres akustisk både i dagligstuene og i festsalen på de forskjellige institusjonene. Vi har 9 eldreinstitusjoner i gamle Ålesund by, og vi planlegger å besøke alle. Vi vil også trykke opp et lite hefte slik at alle kan være med på allsang.

De eldre er ingen ensarta gruppe, noen kan være demente, noen er bevegelseshemma og mange både ser og hører dårlig. Men for de fleste er eldre-institusjonen den trygge plassen der de bor på sine eldre dager, og der de får hjelp fra dem som jobber på institusjonen. Våre frivillige besøksvenner samarbeider med de ansatte om aktiviteter, og det skal vi i dette prosjektet også.

Vi tar sikte på å arrangere minikonsertene i perioden februar til juni i 2022, og vi planlegger da med aktivitet på en institusjon hver uke. På større institusjoner kan vi holde to konserter samme dag.

Hensikten med prosjektet er først og fremst å motvirke ensomhet samt å stimulere til aktivitet ved å synge med på de kjente visene.

Vi frivillige ser fram til å presentere de eldre for denne aktiviteten og håper at vi kan ha mange gode stunder med minner og sang når vi kommer på våre besøk i ettertid.

Prosjektleder

Erna Hjelle

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Minikonsert på aldersinstitusjoner/eldresenter
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 90.000
Startdato
15.11.2021