Minnebilder som samtalestøtte

Røde Kors lager bildeavis for å skape gode samtaler.

Det første temaet i bildeavisa «Minnebilder» er trikk. Her fra en av nytrikkene som kom til Trondheim i 1930. På trikken kunne folk sitte på komfortable seter i ekte skinn, i motseting til de gamle trebenkene. Trikkene kjørte fast på linje 1 mellom Ila og Lademoen. Foto: Anton Haakon Willman/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum/Røde Kors

Prosjekt «Minnebilder som samtalestøtte» handler om å bruke historier og minner som et verktøy for samtaler og kontakt mellom besøksverter og frivillige besøksvenner innen besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors.

Bildeavis

I en egen bildeavis kan deltakerne finne bilder fra de var (enda) yngre. Dette skal fungere som en god samtalestarter.

I hvert nummer av avisa presenteres ulike tema med bilder og noen tekster som gir litt informasjon om bildene.

Gjør samtalene enklere

Samtaler mellom personer som ikke kjenner hverandre fra før, kan noen ganger være krevende. Målet med prosjektet er tredelt; å motivere frivillige ved å tilby et verktøy for samtaler, aktivisere besøksvertene samt å nå yngre seniorer.

Prosjektet kan gjennomføres uavhengig av fysisk oppmøte og kan utgjøre en viktig motivasjonsfaktor for deltakerne under koronapandemien.

Eksempler på sider fra bildeavisene. Foto: Røde Kors

Søknadssammendrag

Prosjekt «minnebilder som samtalestøtte» handler om å bruke historier og minner som et verktøy for samtaler og kontakt mellom besøksverter og frivillige besøksvenner innen besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors.

Besøksvennene fungerer som samtalepartnere og sosiale støttespillere for ensomme uavhengig av alder, både hjemmeboende og de som bor på institusjon. Samtaler mellom personer som ikke kjenner hverandre fra før, kan noen ganger være krevende. Prosjektet vil kunne tilby samtaletema, fellesskap og mestringsopplevelser for de som deltar. Besøksvertene – de som søker besøksvenner- vil også i større grad kunne bidra i relasjonen, med innspill og historier fra eget liv. Et utvidet innhold i besøkstjenesten vil også kunne appellere til yngre seniorer med samme behov for sosial støtte. Målet med prosjektet er derfor tredelt; å motivere frivillige ved å tilby et verktøy for samtaler, aktivisere besøksvertene samt å nå yngre seniorer.

Kildene til minnebildene kan være bilder av gamle gjenstander og steder, men også ulike kulturelle uttrykk og media som teater, musikk, film, foredrag og litteratur. Materialet kan samles i et hefte som besøksvenner og verter kan benytte som samtaleemne under sine besøk. Gjennom heftet kan besøksverter og besøksvenner inviteres til å dele innspill, fortellinger og minner. Både besøksvenner og besøksverter kan inviteres til å skaffe bildemateriell og andre kilder til prosjektet, delta i utvelgelse av kilder og endelig materiale, og ikke minst være aktive brukere av det. De mest populære kildene skal siden brukes til å lage «samtalekort», eller trykte kort med bilde og tekst og som kan deles ut til besøksvennene slik at de kan benytte dem som verktøy under besøkene. Samtalekortene blir slik et produkt som kan brukes innenfor besøkstjenesten i fremtiden.

Prosjektet starter i april 2021 og avsluttes i juni 2022. Det kan gjennomføres uavhengig av fysisk oppmøte og kan utgjøre en viktig motivasjonsfaktor for deltakerne under Koronapandemien.

Prosjektleder/forsker

Camilla Gerhardsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Minnebilder som samtalestøtte
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
23.02.2021