Miriams nyre

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Dessverre er det ikke mange nok med minoritetsbakgrunn som sier ja til organdonasjon, og det kan i noen tilfeller være vanskeligere å finne et matchende organ. Hvis flere med minoritetsbakgrunn sier ja til å donere, vil ventelisten for pasienter med annen etnisk bakgrunn gå ned. De fleste på venteliste venter på en nyre. Litt under en tredjedel av alle nyretransplantasjoner i Norge er fra levende giver. Resten er fra avdød. For den nyresyke er det en fordel at nyren kommer fra en levende donor. Nyrefunksjonen kommer raskere i gang etter transplantasjonen og nyren har lengre levetid.

Målsetting

Få flere med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge til å ta stilling til organdonasjon. Det er mangelfull informasjon til denne gruppen. Vi ønsker å øke kunnskapsnivået om organdonasjon, vise at organdonasjon redder liv, samt vise hvor trygt helsevesenet i Norge er.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Folk med minoritetsbakgrunn, alder 16-60. Det er mangelfull informasjon om organdonasjon til denne gruppen.

Antall personer i målgruppen

500000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal lages en dokumentarfilm om venneparet Miriam Nabuny og Abdirahman Mohammed Ibrahim. Det skal gjøres filmopptak av Miriam og Abdi, redigering av eksisterende opptak som ble gjort før og etter transplantasjonen, og til slutt sette dette sammen til en dokumentarfilm. Filmen skal presenteres for en rekke tv-kanaler og da forhåpentligvis bli en del av NRK (og evt andre kanaler) sitt sendeskjema. Den vil også da bli liggende digitalt, slik at den kan bli sett når som helst, i flere år. Videre vil dokumentaren, uavhengig av kanalvisning, bli lagt ut på Youtube og diverse nettsider og sosiale medier. Det legges opp til en foredragsturne i regi av Abdi og Stiftelsen Organdonasjon sine frivillige undervisningskonsulenter. Abdi vil primært legge opp til skolebesøk i de fem største byene I Norge, samt diverse trossamfunn. Hovedmålet med foredragene, er å øke bevisstheten om organdonasjon blant folk med minoritetsbakgrunn. Det skal også lages digitale annonser rettet mot målgruppen i forkant av publisering av dokumentaren, i tillegg til små intervjusekvenser, som kan benyttes i pressesammenheng og som en del av markedsføringen på sosiale medier. Filmen vil ha en lang levetid og kan nå flere generasjoner.

Fremdriftsplan

2022: Jan-feb: Gjennomgang prosjektplan og oppdatering av denne Jan-feb: Møtevirksomhet internt og med produksjonsbyrå Mars: planlegge DAM-søknad, skrive og sende søknad Juni: Planlegge preproduksjon og produksjon av nytt materiell Juli-oktober 2022: Produksjon av dok.film, pitch tv-kanaler Okt-nov: Utvikle spørreundersøkelse kontakte frivillige/steder og besøke Okt-nov: Publisere i sosiale medier 2023: Tv-visning, sosiale medier, foredrag

Prosjektleder/forsker

Linda McMahon

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Miriams nyre
Organisasjon
Stiftelsen Organdonasjon
Beløp Bevilget
2022: kr 812 000
Startdato
04.07.2022
Sluttdato
01.06.2023
Status
Under gjennomføring