#MittSyndrom – holdningskampanje

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1000000

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan for kampanjen: Januar 2023: * Oppstartsmøte prosjektgruppe (Downs syndrom Norge og GR&EI) * Kontakte bidragsytere/kjendiser: Alle involverte i prosjektet bruker sitt utvidede nettverk for å kontakte bidragsytere til kampanjen (kjendiser og personer med Downs syndrom). I innledende møter med prosjektgruppen i oktober 2022 har vi kartlagt hvilke kjente personer vi har forbindelser til, og vurdert det svært sannsynlig å få med et stjernelag til denne kampanjen. Februar 2023: * Samle inn filmopptak fra bidragsytere – hele prosjektgruppen jobber med dette. Ansvarlig; prosjektleder. * Redigere og ferdigstille videoer – ved GR&EI. Mars 2023: * Ferdigstille publiseringsplan og plan for annonsering – ved Prosjektleder og GR&EI (med Los & co) * Kampanjestart i forbindelse med Verdensdagen for Downs syndrom den 21. mars 2023. (hele prosjektgruppen) * Informasjon til medlemmer om kampanjen via nyhetsbrev – ved prosjektleder *PR og arbeid for medieomtale i dagpressen/ukespressen – prosjektleder April 2023: * Visning på reklamefri tv i påsken. Prosjektleder sender inn søknad til Tv2. * Spredning av kampanjen, organisk og betalt – ved hele prosjektgruppen. * Møte med hele prosjektgruppen: Status med tanke på målsetting? Statistikk og legge plan veien videre, evt gjøre justeringer for annonsering Mai 2023: * Spredning av kampanjen, organisk og betalt. Ved prosjektleder og GR&EI Juni 2023: * Betalt spredning av kampanje avsluttes. * Oppsummering, utarbeidelse av resultat-statistikk og måloppnåelse for kampanjen. Ved GR&EI og prosjektleder.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Marvin

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
#MittSyndrom – holdningskampanje
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Beløp Bevilget
, 2023: kr 370 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
16.07.2023