Molekulær diagnose MDR TB

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Postdoc

Postdoc.stipendiat Olga Toungoussova avbrøt sitt treårige prosjekt etter halvannet år.

 

Bakgrunnen for prosjektet var at Olga Toungoussova under sine doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo hadde vist at økningen i tuberkulosen i Arkhangelsk i Russland siden 1990 i stor grad skyldtes introduksjon av ”nye varianter” av tuberkelbasiller. Disse nye basillestammene hørte til det en kaller ”Beijingfamilien” og var assosiert med høy forekomst av medikamentresistens og spredning til svart mange av pasientens kontakter. Hun hadde også vist at de beijingbasillene som utvikla resistens ikke ble svekket i forhold til andre basiller og derfor spredde seg like godt blant friske personer, og at resistens mot medisinen rifampicin alltid opptrådte samtidig med resistens mot isoniazid (altså ”multiresistens”). Resultatet ble at svært mange pasienter hadde multiresistent tuberkulose allerede før de hadde begynt på medisiner. Problemet var aller størst i fengslet.

 

På bakgrunn av disse funnene ble det starta et stort prosjekt, ”Tuberkulose i det 21. århundre” for å se om ”nye tuberkelbasiller” spilte en viktig rolle for tuberkuloseepidemien også andre steder i verden. Ti land deltar i dette prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd. Olga Toungoussova fikk oppgaven som postdoc. i dette prosjektet med ansvaret for å utvikle nye diagnostiske verktøy med sikte på et framtidig forsøk på å stoppe tuberkulosespredningen i fengslene. Oppgaven var delt i tre avsnitt:

 

1.      Utvikle en rask, robust, reproduserbar, pålitelig, enkel og billig test for påvisning av Beijingstammer av tuberkelbasiller og for multiresistens.

2.      Legge til rette for at tuberkuloseprogrammet i Arkhangelsk kan ta disse testene i bruk.

3.      Forberede en intervensjonsstudie i fengselet i Arkhangelsk for å hindre spredning av multiresistent tuberkulose og redusere den totale tuberkulosespredningen.

 

På det tidspunktet Olga Toungoussova valgte å avbryte sitt engasjement hadde hun fullført punkt 1 og publisert funnene internasjonalt. Hun hadde også sørget for innkjøp av utstyr og begynt trening av laboratoriepersonell i Arkhangelsk. Det videre arbeidet tas nå over av andre forskere i Arkhangelsk og Oslo.

 

Publikasjon:

Toungoussova OS, Bjune G, Caugant DA (2006) “Epidemic of tuberculosis in the former Sovjet Union: Sosial and biological reasons.” Tuberculosis, nr 86, s. 1-10.

Prosjektleder/forsker

Olga Toungoussova

Hovedveileder

Gunnar Bjune

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Molekulær diagnose MDR TB
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for allmenn- og samf.med.
Beløp Bevilget
2005: kr 570 000, 2006: kr 580 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.06.2006
Status
Avsluttet