MotOrtose

Søknadssammendrag

ALS er en uhelbredelig nevrodegenerativ sykdom som kjennetegnes ved tap av motorisk funksjon. For mange begynner dette med parese i arm. I dag finnes det ingen tilgjengelige hjelpemidler for ALS-pasienter som kan kompensere denne funksjonsnedsettelsen.

Motortose er et flerfunksjonelt hjelpemiddel som assisterer bevegelse av ALS-pasienters arm i form et motorisert eksoskjelett. Brukeren styrer skulder, albue, håndledd og gripefunksjon som gjør dem i stand til å gjennomføre aktiviteter i dagliglivet (ADL). To prototyper er allerede utviklet spesielt for to ALS-pasienter.

Hovedmålene for dette DAM-prosjektet er:

1) Gjøre MotOrtose tilgjengelig for ALS-pasienter ved CE-sertifisering og
2) Øke ALS-pasienters selvstendighet i ADL gjennom brukerinvolvering i utviklingsprosessen.

Prosjektet deles i 4 faser. Fase 1 er demonstrasjon av prototype 3 og påfølgende intervju av 20 brukere der viktige ADL og krav identifiseres. Fase 2 er en iterativ utviklingsfase der brukere, pårørende og helsepersonell involveres i designet av hjelpemidlet gjennom fokusgrupper. Fase 3 er en klinisk utprøvning av det ferdige hjelpemidlet. Utprøvingen vil danne grunnlaget for en CE-sertifisering, samt en nyttevurdering av MotOrtose som evaluerer måloppnåelse i hovedmål 2. I Fase 4 skal CE-sertifisering oppnås. MotOrtose kan bidra til et forbedret helsetilbud for en liten pasientgruppe, i en vanskelig situasjon. Ved igjen å kunne bevege armen, tar pasientene tilbake selvstendighet og mestringsfølelse.

Prosjektleder/forsker

Saeid Hosseini

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
MotOrtose
Organisasjon
ALS Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 998 000, 2022: kr 1 002 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring