Multikulturelle gospelkor – etablering

Søknadssammendrag

KIA er inne i sitt andre år med støtte fra HR til vårt prosjekt oppstart av Multikulturelle Gospelkor ? varme miljøer i hele Norge. Korene består av asylsøkere, flyktninger, au pairer, andre innvandrere og majoritetsnordmenn i en salig blanding. Korene virker terapeutisk for dem som er med, og inspirerende for dem som hører på.

Nyskapende idé
Prosjektet ble tildelt en mangfoldspris av HR ved tildelingen for snart to år siden, og prosjektet har også vakt oppsikt og interesse andre steder. Ideen med å koble nye og gamle nordmenn med musikk, og bruke korene til varme, terapeutiske miljøer for asylsøkere, flyktninger og andre migranter har vist seg å være noe nyskapende og verdifull. Alle er velkommen som medlemmer i koret uansett tro eller ståsted. Det settes ingen betingelser for å delta, kun at de ønsker å synge gospel og være med å lage Norge varmere!

Lokale ledere og økonomi
Men det har dukket opp en faktor som gjør at etableringen går tråere enn vi ønsket og forutså.
For at korene skal eksistere trenger vi korledere lokalt. Og for at de skal bli de unike korene vi ønsker de skal være, trenger vi virkelig gode ledere som forstår det spesielle med disse korene og tar grep både musikalsk og sosialt så de blir de varme terapeutiske miljøene vi ønsker.
Det har vist seg vanskelig å finne lokale korledere som kan ta ansvar. Vi har hatt kontakt med flere, men i og med at det er en frivilllig oppgave, har flere trukket seg pga allerede stort arbeidspress. Vi ser oss derfor nødt til å honorere de korlederne som kan tenke seg å lede et multikulturelt gospelkor. Det krever en helt annen jobbing enn vi forutså før prosjektet for å sikre lokal økonomi for å honorere korledere. Vi trenger å ta noen andre grep enn vi trodde fra starten, og ber om støtte til å gjennomføre det.

Mobile mennesker i vanskelig livsfase
Det tar mye mer tid å etablere solide kor hvor brorparten av korsangerne er i en vanskelig livsfase. Men når det lykkes er det et fantastisk sted å høre til. Derfor jobber vi med godt mot og møter nye takknemlige korsangere hver gang vi er rundt i korene.

Vi ønsker ikke å gå fra prosjektet uten å ha sikret at lokale ledere har hånd om korene og at de fungerer som varme musikalske miljøer lokalt. Vi ber om å få støtte fra HR for ett år 2011 så vi kan jobbe med å skaffe lokale ledere, lokale midler til å honorere lederne og sikre at de multikulturelle gospelkorene blir det de er på vei til å bli ? og som vi mener alle kan bli med gode lokale ledere.

Framdriftsplan
Våren 2011
Arbeid for å skaffe både dirigent og korleder til korene der dette mangler eller er usikkert.
Støtte lederne med noter og sanger og oppmuntring.
Samle lederne vi har til inspirasjon og finpussing av visjonen til korene
Søke søknader regionalt/lokalt for å finne midler til drift av kor og honorar til ledere
Etablere styrer i korene.

Høsten 2011
Korledersamling for å sikre at korene blir det vi ønsker de skal være, og støtte de lokale.
Sende søknader i samarbeid med regional ledelse
Promotering og søke samarbeid for å sikre videre drift etter prosjektperioden går ut, forhåpentligvis 31. 12. 2011.


3 av 5 innvandrere
Enda et moment har innvirkning på at vi ønsker å satse mer på å få de multikulturelle gospelkorene godt etablert lokalt. I 2009 gjorde KIA en undersøkelse sjekket av Statistisk Sentralbyrå om innvandrere og religiøs bakgrunn. Den at av de 423 000 innvandrerne som bor i Norge nå, kommer 59 % av innvandrerne fra land der Kristendom er største religion. Og 28 % kommer fra land der Islam er største religion.

Man kan ikke trekke for mange slutninger av undersøkelsen. Men den satte søkelys på de mange mange kristne innvandrerne som er i Norge. Det har vært mest fokus på muslimske innvandrere til nå i det offentlige rom. Og det har vært mange prosjekter rettet mot dem. Dette prosjektet er åpent for alle. Men med sin profil tiltaler det mest dem som er fortrolig og kjent med gospel eller en type kirkemusikk.

Vi er glade og stolte over å tilby et nyskapende og svingende prosjekt til det store flertall av innvandrere i Norge. Og til andre innvandrere og nordmenn som vil være med å gjøre Norge varmere!

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0199.pdf

Sluttrapportsammendrag

KIA ønsker å bidra til å gjøre livet lettere for flyktninger, asylsøkere, andre
innvandrere – og lage Norge varmere for oss alle. Vi ville starte varme og inkluderende
multikulturelle gospelkor i 7 norske byer. Korene vil være, og er, et viktig møtested som gir nettverk, fotfeste og erfaringer. Gir flyktninger, asylsøkere, innvandrere og majoritetsnordmenn tro på seg selv, og et ønske om å bidra med det de er, også i et nytt land. Prosjektet gikk over tre år, med prosjektleder i 40% stilling. som arbeidet med å etablere slike multikulturelle gospelkormiljøer; I samarbeid med lokale KIA avdelinger, menigheter og andre interesserte i Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Skien, Drammen og Arendal. Prosjektet ble tildelt en mangfoldspris av HR ved tildelingen for snart to år siden, og prosjektet har også vakt oppsikt og interesse andre steder.
Alle er velkommen som medlemmer i koret uansett tro eller ståsted. Det settes ingen betingelser for å delta, kun at de ønsker å synge gospel og være med å lage Norge varmere. KIA er en frivillig organisasjon og satset i første omgang på frivillighet med ulønnede ledere og kordirigenter. Det gjorde at det i oppstarten var en utfordring å få ledere og dirigenter til å engasjere seg i koret. Senere har det vist seg at en viss grad av honorar var nødvendig for å skape stabilitet og kvalitet. Det er nå etablert kor i Oslo, Kristiansand, Grimstad, Arendal, Stavanger, Molde, og Fauske. Og det er interesser fra flere steder om etablering. Korene øver 2 til 4 ganger pr uke og er ofte etterspurt for opptredener. Årlig ledersamling og korsamling er etablert. Finansieringen av prosjektet har i hovedsak vert midler fra Stiftelsen Dam og egenkapital fra KIA’s avdelinger. Prosjektet står nå på egne ben, blir videreført og videreutviklet med stram økonomi. KIA ser det imidlertid viktig å ha en liten stilling på landsbasis som kan koordinere felles samlinger, kurs og materiell til korene.

Prosjektleder/forsker

José Eduardo Flores

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Multikulturelle gospelkor – etablering
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet