Multikulturelle gospelkor – varme miljø

Søknadssammendrag

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

KIA har nå 3 års erfaring med å drive multikulturelt gospelkor i Kristiansand. Erfaringen er så positiv at vi ønsker å starte slike varme miljøer i hele Norge.

Koret har blitt lagt merke til og vi har forespørsler fra mange steder i Norge om å hjelpe dem å starte slike kor. Flyktninghelsetjenesten har sett verdien av koret i Kristiansand, se sterk uttalelse fra dem i prosjektbeskrivelsen.

Flyktninger og asylsøkere har spesielle belastninger med traumatiske historier, flukt, savn, ensomhet og stress med å komme inn i et nytt liv i et fremmed land. Dette gjør at de har spesielt nytte av disse korenes varme miljø. KIAs kor er så multikulturelle at det føles som “ikke helt Norge”, det gjør at folk senker skuldrene, og blir litt seg selv igjen, har vi hørt mange innvandrere si som har vært innom.

Prosjektet med multikulturelle gospelkor er noe nytt i Norge. Vi prøver å starte i Oslo og Stavanger, men ser at det krever mye jobb og oppfølging. Arrangementer i det flerkulturelle Norge krever noen ganger mer oppfølging pga brukernes livssituasjon, kulturell bagasje og belastningene ved å ha flyktet og være ny i et fremmed land. Så for å følge opp trengs det at noen som har det som jobb.


MÅLGRUPPEN

Asylsøkere, flyktninger, aupairer, fremmedarbeidere, nordmenn men minoritetsbakgrunn og majoritetsnordmenn i en god blanding. Alder ca 18 år og oppover. Alle som er komfortable med å synge gospel og kristne sanger er velkommen som fullverdige medlemmer av korene, i Kristiansand er det muslimer med som trives godt.

Sekundær målgruppe er publikum og de som hører OM korene, deres holdninger til innvandrere kan endres i positiv retning og gjøre veien inn i samfunnet åpnere for innvandrerne.MÅLSETTING

At 7 norske byer har etablerte multikulturelle gospelkor som kan tilby varme inkluderende og musikalsk inspirerende miljø – hvor flyktninger, asylsøkere, andre innvandrere og majoritetsnordmenn omgås i et terapeutisk fellesskap – får nettverk, fotfeste og erfaringer som gir selvtillit og et ønske om å bruke seg selv.


FRAMDRIFTSPLAN

Første år:

Prosjektleder starter og følger opp korene i Stavanger, Oslo, Drammen og Molde.

Lage repertoar, skrive og arrangere ut sanger for kor og komp.
Lage materiell til bruk for korene, demo cd, teksthefte, noterhefte. Musikkvideo.
Markedsføre tilbudet, rekruttere sangere, musikere og ledere i de forskjellige byene.
Arrangere oppstartshelger, øve og være med på de første sangoppdragene.
Sørger for at korene lokalt arrangerer felles kveldsmatsamlinger, turer, og andre arrangementer som bidrar til et varmt fellesskap.


Andre år:
Starte og følge opp kor i Arendal, Bergen, Trondheim.

Vdereføre korene i de første byene, følge opp, dyktiggjøre og inspirere lokale ledere.
Samle inn favorittsanger fra hvert av kormedlemmenes hjemland, arrangere det til gospelkor, samle til tekst/notehefte og samle historien til et kormedlem fra det landet.

Prosjektleder arrangerer stor felles konsert og øvingshelg for alle korene i Oslo, for å lansere konseptet med større styrke nasjonalt.


Tredje år:
Besøke og følge opp korene og lederne i alle 8 korene. Korene øver hver uke, prosjektleder velger ut og besøker.

Utgi CD, tekst og notehefte samt historier fra flyktninger i korene. Selges på Bok og Media-butikkene i hele Norge.

Lansere dette med stor konsert med multimediashow sammen med alle korene.
Besøke og inspirere nye steder som ønsker å starte kor. Og da skulle snøballen for varme multikulturelle gospelkor være i gang. Det virker svært sannsynlig utifra interessen til nå.


BETYDNING
Dette prosjektet kan gi hvert kormedlem et nettverk, et varmt miljø, en arena til å være seg selv, finne tilbake til sine ressurser og kunne bidra som ressurs, selv tidlig i Norgesoppholdet.

De får kontakt med likesinnede, folk fra mange land, inkludert Norge, som er interessert i musikk. Slik får de et viktig nettverk å spille på for å minske ensomhetsfølelsen som kan være ganske lammende i et nytt land.

Lokalmiljøene får fargerike kor, og det offentlige får et varmt miljø å spille på, se flyktninghelsetjenestens uttalelse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0132.pdf

Sluttrapportsammendrag

Multikulturelle Gospelkor – varme miljøer KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, er Norges største og eldste landsdekkende organisasjon som støttes av staten for å arbeide på innvandrerfeltet. KIA jobber for likeverd, omsorg og vennskap for alle, uavhengig av tro, språk eller kulturell bakgrunn. Bakgrunn for prosjektet: KIA startet i 2005 et multikulturelt gospelkor i Kristiansand med asylsøkere, flyktninger, andre innvandrere og majoritetsnordmenn. Mange spurte om hjelp til å starte lignende kor. Flyktninger og asylsøkere har spesielle belastninger med traumatisk historie, flukt, savn, ensomhet og stress med å komme inn i et fremmed land. Derfor har de spesielt nytte av disse korenes varme miljø. Målsetting: At 3 norske byer har multikulturelle gospelkor med varme, inkluderende og inspirerende miljø. Hvor flyktninger, asylsøkere, andre innvandrere og majoritetsnordmenn omgås, får nettverk, og erfaringer som gir selvtillit og et ønske om å bruke seg selv. Gjennomføring: To prosjektansvarlige har inspirert, laget materiell og hjulpet lokale krefter starte opp kor. I tillegg til Kristiansand er startet kor i: Stavanger, Oslo, Skien, Drammen, Molde, Bergen og Ålesund. Høsten 2009 var 55 sangere fra tre av korene i studio og spilte inn CDen Sing to the Lord. Vi har utarbeidet singback og separate CDer til hver stemme for å lette innøvingen. Vi har holdt korlederseminar, fellesøvelser og felles konserter med flere av korene. Det var energiske opptredener med svært god tilbakemelding. Resultater: Det er etterspørsel etter korene, de som er med i korene sier det er lyspunktet i uka deres. Men det er vanskelig å drive korene på frivillig basis. Det er en utfordring å satse på sangere som er midt i sin vanskeligste tid. Men det er den gruppen vi ønsker å nå. Til nå ser vi at det kun er i de korene vi har hatt KIAs ansatte som korledere vi har oppnådd ønsket kontinuitet og utvikling. Til tross for at vi har etterspørsler og sangere, ligger nå flere av korene nede i påvente av korleder. Videre planer: Det toårige prosjektet avsluttes som en suksess, fordi vi har sett takknemlige asylsøkere og flyktninger danse, synge og stråle i korene. Og fordi publikum har grått og takket for sterke inntrykk. Vi er bekymret for framtiden om vi ikke finner midler til å ha lønnede korledere. Derfor har vi søkt og fått innvilget et ekstra år til å søke å finne finansiering til å drive korene videre. Prosjektet videreføres derfor i 2010/1/0199 “Multikulturelle gospelkor – etablering”.

Prosjektleder/forsker

Josè Eduardo Flores

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Multikulturelle gospelkor – varme miljø
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2009: kr 350 000, 2010: kr 375 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet