Musikk sprer livsglede til eldre 2022

Søknadssammendrag

Prosjektet er en videreføring og utvidelse av prosjektet «Musikk sprer livsglede til eldre» som arrangerer underholdningsinnslag for eldre på helse- og omsorgsinstitusjoner i Troms. Pandemien har vært langvarig og de sårbare eldre på helse- og omsorgsinstitusjoner er utsatt for forringet livskvalitet i form av økt isolasjon og lite aktivitet. Det skal tilbys gjenkjennbar musikk, kombinert med historiefortelling til beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner i Troms, med særlig vekt på distriktskommuner.

Målet er at musikken/underholdningen skal spre glede til eldre og bli et hyggelig avbrekk i en hverdag som kan være preget av ensomhet og isolasjon. Deltakere er frivillige og ansatte fra Røde Kors, samt lokale underholdningsaktører. Det er allerede etablert et samarbeid med lokale underholdningsaktører i sørfylket. For å dekke resten av distriktet innledes et samarbeid med lokale underholdningsaktører i nærheten. Konsertene vil bli gjennomført gjennom hele 2022.

I november etableres kontakt med deltakere og helse- og omsorgsinstitusjoner. Arbeid med plan for besøk ved ulike institusjoner starter i desember, men denne prosessen går kontinuerlig gjennom hele året. Pågående prosjekt viser tydelig at slike konserter er et stort lyspunkt i tilværelsen for beboerne. Det er observert smil, latter, allsang, tilløp til dans og stor takknemlighet – enkelt sagt livsglede!

For besøkstjenesten og underholdningsaktører antas at det vil oppleves meningsfylt å bidra til å gjøre hverdagen til beboerne lysere. Tilbakemeldinger fra pågående prosjekt støtter denne antakelsen. I tillegg får lokale underholdningsaktører anledning til å «vise seg frem» og samtidig tjene noen kroner.

Musikkunderholdning som bidrag til livsglede på institusjoner har varig verdi. Vi ønsker et fast langvarig samarbeid mellom f.eks. musikkorps og andre underholdningsaktører på amatørnivå og besøkstjenesten om underholdning ved helse- og omsorgsinstitusjoner for eldre. Det er også verdifullt at lokale medier har reportasjer om prosjektet og at besøkstjenesten og lokale underholdningsaktører gjør en innsats for de sårbare eldre.

Prosjektleder

Solveig Saue

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Musikk sprer livsglede til eldre 2022
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.11.2021