Musikkterapi i barnepalliasjon

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet tilbyr musikkterapi i tilknytning til Nordre Aasen avdeling for barnepalliasjon, på avdelingen eller hjemme hos pasientene. Barn med behov for palliativ oppfølging er en sårbar pasientgruppe, som krever en helhetlig tverrfaglig tenkning for å best mulig kunne møte barnet og familiens komplekse behov. Musikkterapeuten har kompetanse på ikke-medikamentelle symptomlindrende teknikker, blant annet med tanke på smerte og kvalme, for eksempel ved bruk av avspenning, pusteteknikker, refokusering. Det er også en viktig del av arbeidet å trygge foreldre og foresatte.

Målsetting for prosjektet

Vi ønsker å se hvordan musikkterapi går sammen med det tverrfaglige samspillet rundt pasient og familie i palliativ omsorg. Vi ønsker å se god livskvalitet, og bidra til en god hverdag med mestringsarenaer til barn og pårørende.

Målgruppe

Barn og unge mellom 0-25 år, i palliativ omsorg/behandling, deres pårørende og helsepersonell i arbeid rundt pasientene.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En musikkterapeut tilbyr musikkterapi til barn ved barnepalliasjonsavdelingen og deres familier, enten på avdelingen eller i hjemmet. Det kan være gruppeaktiviteter eller individuelle sesjoner. Musikkterapeuten har også et tilbud til de ansatte som jobber på avdelingen, og samarbeider med frivillige om ulike arrangement gjennom året, for eksempel julefest, sommerfest etc.

Fremdriftsplan for prosjektet

Musikkterapeuten vil jobbe ved avdelingen i redusert stilling og tilpasser behov etter antall pasienter tilknyttet avdelingen, hjemme eller på Nordre Aasen. Dette arbeidet vil foregå kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden. I tillegg vil det være årstidsarrangementer hvert år i forbindelse med jul, 17.mai, sommer og andre som f.eks sjørøvertema, blime-dans o.l

Prosjektleder

Anja Kathrine Winther Gjelseth

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Musikkterapi i barnepalliasjon
Organisasjon
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Org.ledd
Stiftelsen Nordre Aasen
Beløp Bevilget
2022: kr 340 000, 2023: kr 308 000, 2024: kr 298 000
Startdato
03.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring