Myldrebok- et univers av kunnskap, språk og oppdagelser.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

23, 6 % av alle småbarn i Norge har atopisk eksem. Det varierer i alvorlighetsgrad, men uansett er å tilføre huden fukt viktig. Ved atopisk eksem er hudbarrieren defekt, og man må derfor benytte fuktighetskrem også forebyggende. Fuktighetskremer bør brukes minimum morgen og kveld, oftere ved behov. Å smøre en kropp minst to gang til dagen er tidkrevende og er begrensende. Har man utbrudd er det enda mer tidkrevende. Barna kan gå imot behandlingen og foreldre mangler måter å motivere til behandling. Dette er ikke enestående for atopisk eksem og gjeler også andre hudlidelser.

Målsetting for prosjektet

I dette prosjektet vil vi utvikle en myldrebok med motiver og livssituasjoner som barn og unge med hudsykdom kjenner seg igjen i. Boken skal tilby et pusterom, den skal være et redskap for samtale og utvikling av språk om egen helse. Boken skal kunne benyttes ved behandling og forebygging av barnet

Målgruppe

Prosjektets hovedmålgruppe er altså barn og unge med hudsykdom. Prosjektets sekundærmålgruppe er barn og unge, ja alle, som liker myldrebøker.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil derfor utvikle en myldrebok, også kalt let og finn bok/ vrimlebok. Mange av oss har gode barndomsminner av å lete i timevis etter Willy i boken «Hor er Willy». Nå vil vi gjenskape magien i scener barn med hudsykdom kjenner seg igjen i. Det skal nedsettes et brukerutvalg som utvikler en kravspesifikasjon til illustratør, og bestemmer hvilke scener de ønsker illustrert og hvilke komponenter de ønsker inkludert i de ulike scenene. Boken skal ha 15 tosidige illustrasjoner. Prosjektleder vil, sammen med Seniorrådiger i helsefag skrive en innledning om hvordan boken kan benyttes. De vil også definere ned noen ekstraoppgaver som telle antall bøker, finne på egne ord for gjenstander osv. Brukerutvalget vil treffes en helg til fysisk samling. Denne helgen vil benyttes til workshop, samt bli bedre kjent med illustratør, Tiril Bellinghiri. Utvalget vil fortsette å benytte Zoom som arbeidsverktøy. Det skal utarbeidet både kravspek og en liten historie på få linjer som Tiril skal illustrere. Kommunikasjonsansvarlig vil bistå gruppen ved behov.Tiril vil så illustrere og sende skisser til godkjenning og tilbakemelding. Når produktet er ferdig og godkjent vil det gjennomføres en lanseringsfest. Vi ønsker å lansere boken på Deichmanske.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstartsmøte gjennomføres sept – okt. Utvalget jobber med materiell/tekst og konsept som oversendes illustratør. Det sendes innen utgangen av november. Tiril har så seks mnd, des – mai, på å illustrere, hele tiden i dialog med prosjektgruppen, korrektur, før endelig godkjenning. Prosjektleder tilser at det blir skrevet et forord/tekst til baksiden av coveret. Det lages distribusjonsliste i april- mai.m Boken trykkes i mai og lanseres i juni.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Myldrebok- et univers av kunnskap, språk og oppdagelser.
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 844 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.07.2024
Status
Under gjennomføring