Når hodet blir en pine

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Omfattende hodepine påvirker i stor grad dagligliv og livsmestring, og bidrar til lav selvfølelse og fravær fra jobb/studier og aktiviteter. Dagens tilbud til denne målgruppen har flere utfordringer som vi som pasientorganisasjon står i en unik posisjon til å løse. Disse utfordringene inkluderer: livsendringer, manglende lokal fagkunnskap om hodepinesykdommer, manglende informasjon og kunnskap om egen sykdom og manglende nettverk av likepersoner. Vi ønsker å etablere enkle og kostnadseffektive alternativer i tråd med målene i regjeringens Helse- og sykehusplan. I dag finnes ikke slike tilbud.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal teste ut læringsnettverk som metode for oppfølging av personer med omfattende hodepineplager. Deltagere skal få økt kunnskap og lære metoder for mestring, noe som igjen skal redusere bruk av helsetjenester og fare for frafall og uførhet. Erfaringskompetansen skal styrkes.

Målgruppe

Voksne over 18 år med omfattende hodepine.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det planlegges 3 regionale læringsnettverk med ca. 20 deltagere per nettverk. I Stavanger, Oslo og Tromsø. Hvert nettverk skal ha 4 samlinger i løpet av en to-årsperiode. Samlingene skal gi økt helsekompetanse gjennom oppdatert medisinsk kunnskap om forståelse og behandling av hodepinelidelser, samt kognitive teknikker for bedre å mestre hodepinen. Deltagelse skal bygge lokale nettverk og tilhørighet med andre med mye hodepine. Alle vil få tilbud om veiledning fra erfaringskonsulent, nevrolog eller kognitiv terapeut mellom hver samling. Veiledningen vil tilbys både som videosamtaler, chat eller telefonsamtaler både individuelt og i grupper. Mellom samlingene vil deltagerne arbeide med digitale arbeidsbøker for å økt mestring. Bøkene kan utvikles til å supplere det tradisjonelle fysiske møtet mellom behandler og pasient. Det er planlagt at prosjektet kan videreføres etter prosjektperioden er over. Prosjektet ledes av anerkjente fagpersoner, som har egenerfaring med migrene og sitter i styret i Hodepine Norge.

Fremdriftsplan for prosjektet

Alt gjennomføres 3 steder Sommer –Høst 2020 Rekruttering/testing. Arb med kap 1 i arbeidsboken Høst 2020 1. samling Veiledning via video/chat/telefonsamtale. Individuelt el grupper. Arb med kap 2 Vår 2021 2. samling Veiledning, midtveisevaluering og måling av effekt Arb med kap 3 Høst 2021 3. samling Veiledninger og rapportering Arb med kap 4 Vår 2022 4. samling Måling av effekt, evaluering, sluttrapport, formidling, arbeid med videreføring

Prosjektleder

Aud Nome Dueland

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Når hodet blir en pine
Organisasjon
Hodepine Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 868 000, 2021: kr 878 000
Startdato
28.02.2021
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring