Når vi blir syke

Søknadssammendrag

Det kan være vanskelig å være kjæreste med noen med kronisk sykdom i normale tider. Når koronapandemien i tillegg reduserer behandlingstilbudet til den syke, noe som igjen forverrer sykdomstilstanden, og paret må tilbringe mye mer tid sammen alene uten annen sosial omgang, medfører det en ekstra påkjenning for parforholdet. Det kan skape en skjevhet mellom frisk og syk. Den som orker og den som ikke orker. Det er utrolig slitsom og aldri orke, og det er veldig ensomt å alltid måtte orke alene. Til vanlig vil man kanskje gjøre ting sammen med «gutta» eller «jentene».

Hovedmål er å gi par som opplever sosial isolasjon og store påkjenninger på grunn av koronapandemien et tilbud som kan hjelpe dem å komme gjennom pandemien med parforholdet intakt. Dette vil vi gjøre ved å tilby et samlivskurs for par som opplever en større påkjenning for forholdet. Det gjennomføres helgekurs to i landet.

Kursene vil ha fokus på å leve med sykdommen som en tredjepart i relasjonen. Det vil være 10 par per kurs. Slik vil vi sikre at smittevernet ivaretas på en god måte. Vi starter med introduksjon og gjennomgang av tema, samt et kort foredrag fra en likeperson som deler sin historie. Samlivsterapeut Nanna Sonerud leder kurset, sammen med Trine Knudtzon. Deltakerne deles inn i mindre samtalegrupper. Det vil variere om disse gruppene deles inn etter par, eller at parene splittes. Til slutt vil alle deltakerne samles igjen til refleksjon i plenum. Kurset vil foregå over to dager med en overnatting våren 2022.

Kommunikasjon er avgjørende for å få et forhold til å fungere, og dette tilbudet vil kunne gi deltakerne profesjonell hjelp til å snakke åpent om vanskelige temaer. I tillegg vil gruppesituasjonen kunne skape større forståelse hos begge parter, gjennom at man ser hvordan andre har det i sine parforhold.

Prosjektleder/forsker

Trine Knudtzon

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Når vi blir syke
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 335.000
Startdato
15.10.2021