Nettapi -Terapi for internettavhengighet

Søknadssammendrag

Initiativtaker vil utvikle behandlingsmetoder for ulike former for internettavhengighet, herunder avhengighet av
• dataspill
• gambling/daytrading/shopping
• sosiale medier, dating, chatting
• nettsex, nettpornografi
• tvangsmessig surfing

Behandlingsmanualer:
For hvert av disse problemområdene skal det lages en behandlingsmanual, en arbeidsbok for pasient og en arbeidsbok for pårørende.

Behandlingsmanualene vil gi informasjon til behandlerne hvordan behandlingen skal legges opp. Hver behandlingssesjon som beskrives i manualen vil gjenspeiles i arbeidsbøkene.

Hefter og undervisningspresentasjoner:
Det skal lages et kursopplegg for foreldre, det skal også lages kursopplegg tilpasset ulike arenaer som skoler, arbeidsplasser, barnevern og psykiatri. Disse skal ha følgende innhold:
• Dataspill
• Farer for barn på internett: om nettvett og uvett
• Avhengighet, internettavhengighet og internettkulturen
• Arbeidstakere, skoleelever og studenter på internett
• Chatting/dating/sosiale medier
• Gambling/daytrading/shopping
• Nettsex/nettpornografi
• Internettavhengighet og psykiske lidelser
• Råd til familie, venner og kolleger
• Tvangsmessig surfing


Internett er blitt en del av vårt hverdagsliv og gir oss fantastiske muligheter både når det gjelder jobb, fritid og underholdning. Spillbransjen har blitt en av de virkelig store bransjene innen underholdning og media. Denne bransjen har gjennomgått en omfattende og fascinerende teknologisk utvikling. Spill på internett er blitt mer og mer vanlig og et spill som World of Warcraft har 12 – 13 millioner faste og betalende abonnenter. Spillprodusentene har mye kunnskap om hva som får folk til å spille mye og de tilrettelegger spillene i forhold til dette. Som følge av dette er avhengighet av internett i ferd med å bli et alvorlig helseproblem for enkelte pasienter både i Norge og i andre land. Personer som utvikler internettavhengighet får nærmest en besettelse av enkelte sider ved internett og mister ofte interesse for alt annet. Områder som søvn, mat, personlige relasjoner, sosiale aktiviteter, skole og arbeid blir skadelidende. Det er ikke uvanlig i denne gruppen å bruke mer enn 40 timer i uken på sin favoritt nettaktivitet. Favorittaktiviteten kan være dataspill, pengespill, sosiale medier, nettdating, nettsex, nettpornografi og tvangsmessig surfing. Internettavhengige som blir hindret i å bruke internett blir ofte rastløse, irritable, engstelige, deprimerte eller sinte.

Selv om de fleste ikke utvikler avhengighet, har mange til tider problemer med å regulere bruken av internett. Noen får imidlertid virkelig store problemer. Vi ser eksempler på barn som foretrekker å spille dataspill fremfor å være med venner, som faller utenfor både skole og fritidsaktiviteter. En rekke foreldre er usikre på hvordan de skal hjelpe ungene sine til å mestre denne nye interaktive virkeligheten, de lurer på når de bør bekymre seg, når og på hvilken måte de bør sette grenser.For å få kontroll over sin avhengighet vil det for mange være nødvendig med profesjonell hjelp.Selv om dette er et økende problem både nasjonalt og internasjonalt, er det i liten grad utviklet behandlingsmetodikk som kan avhjelpe problemet.Initiativtaker vil bruke det første året på å skrive behandlingsmanualer, informasjonshefter og undervisningspresentasjoner. I det andre året skal metodene prøves ut og det skal lages et forskningsopplegg for å kunne vurdere hvilke behandlingselementer som er effektive og justere metodene deretter. I det tredje året skal det være hovedfokus på forskning og metodeutprøving.

Det fjerde året skal det etableres en spesialisert klinikk for behandling av internettavhengighet i Stavanger. Planen videre vil være å utvide virksomheten til andre byer.

Prosjektet har nå fått bekreftet stønad fra Innovasjon Norge, på
kr 200 000. Det var budsjettert med kr 220 000.

Vedlagt ligger et lite klipp av starten på behandlingsmanual og arbeidsbok for behandling av dataspillavhengighet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

For hvert av disse problemområdene er det laget en behandlingsmanual og en arbeidsbok. De opprinnelige manualene er endret som følge av kliniske utprøvinger. Mye taler for at de etter hvert bør slås sammen til en manual med forskjellige underpunkter. For å kunne dele informasjon og kompetanse med allmennheten ble det prioritert å lage nettside, nettapi.no, en blogg http://www.nettapi.no/blogg.php der det blir lagt ut lettere fagstoff som forskningsresultater, gode råd, interessante videoer, PP-plansjer, etc. Det ble også laget en facebookblogg https://www.facebook.com/NetTapi som deler relevant informasjon fra aviser, forskningsinstitusjoner, relevante organisasjoner etc. Prosjektleder har gjennom hele prosjektperioden vært en aktiv deltaker i media, både i aviser, magasiner, radio og TV. Det er utarbeidet flere foredrag beregnet på foreldre, pasienter, fagfolk innen spesialisthelsetjeneste og kommune, både om behandling og forebygging. Det har vært samarbeid med KoRus-Øst om en samtaleguide/kartleggingsinstrument utviklet av Hélène Fellman. Prosjektleder var med på utprøving av instrumentet og bidro med faglige innspill. Dette gir god informasjon og fungerer alliansebyggende.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Prosjektleder vil fortsette å dele kompetanse på bloggene på hjemmesiden og Facebook. Ved forespørsler vil det fortsettes å gi bidrag til media som aviser, magasiner, radio og TV. Det vil også gis tilbud om undervisning og foredrag. Klinikken har laget samarbeidsavtale med 4 kommuner; Sandnes, Forsand, Strand og Hjelmeland som handler om overføring av kompetanse til helsestasjoner, NAV, psykiatritjeneste, skoler og barnehager. Det et ønske å få til et samarbeid med behandlingsinstitusjoner for psykiske vansker.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport f Nettapi.pdf

Prosjektleder/forsker

Bente Arntzen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Nettapi -Terapi for internettavhengighet
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Nettapi
Beløp Bevilget
2012: kr 300 000, 2013: kr 300 000, 2014: kr 300 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet