Nettbasert spinning hjemme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Nettbasert spinning – motiverende og sosial sykkeltrening hjemme

1. Bakgrunn
Fysisk trening er viktig for hjerte- og lungesyke. Mange steder finnes det gode tilbud på trening, men det er ikke alle som kan benytte dette, både på grunn av reiseavstand, helsetilstand og vær- og føreforhold. Det kan være vanskelig å motivere seg selv til å trene alene hjemme, og det kan være både hyggelige og mer motiverende å trene sammen med andre.

Dette er bakgrunnen for at LHL Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og forskningsinstituttet Northern Reseach Institute (Norut) ønsker å ta i bruk datateknologi og utvikle et treningstilbud tilpasset hjerte- og lungesyke som kan utføres hjemmefra. Vi ønsker å utvikle et system som teknisk sett består av en trimapplikasjon som kjører på/bruker et nettbrett og samhandler med noen enkle sensorer som er koblet mot en stasjonær treningssykkel. Ideen er at brukerne skal kunne sykle hjemme sammen med andre over et datanettverk. For eksempel kan en «sykle til Roma sammen», og underveis få bilder og musikk – og motiveres gjennom å sykle lagvis, eller sette seg felles eller individuelle mål om hvor lang tid man skal bruke. Dette vil være trening som kan gjøres i tillegg til eventuelle fysiske treningssamlinger som finnes.

2Målsetting
Hovedmål for prosjektet er å utvikle en nettbasert trimapplikasjon for trimsykler tilpasset hjerte- og lungesyke som tar spesielt hensyn til at også eldre skal kunne bruke dette tilbudet, og hvor treningen utføres hjemmefra og sammen over nett. Hensikten er at trimtilbudet skal motivere til økt fysisk aktivitet og trim i dagliglivet samt supplere det eksisterende trimtilbudet ved LHL.

3. Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er hjerte- og lungesyke, herunder også eldre brukere som kan ha mindre erfaring med bruk av datamaskiner og annen teknologi.

4. Gjennomføring
Gjennomføringen av prosjektet omfatter følgende oppgaver: Identifisere krav til treningsopplegget i tett dialog med potensielle brukere, frivillige og samarbeidspartnere i og utenfor LHL.

Utvikle aktuelle modeller for treningsopplegg som trekker vekseler på spill og bruk av nettverk og identifisere de elementene som skal benyttes i treningen på sykkel hjemme. Designe og implementer den nettbaserte sykkelapplikasjonen. Identifisere kostnader og sette sammen en kostnadseffektiv utstyrspakke. Prøve ut og evaluere treningsopplegget med brukere. Formidling av prosjektresultater mot relevante målgrupper gjennom LHL’s organisasjonsapparat, ovenfor myndigheter og beslutningstakere; faglige seminar og møter; lokal- og riksmedia; konferanser og fagtidsskrift. Tilgjengeliggjøre erfaringsdokumentasjon og brukerveiledning slik at hjerte- og lungesyke og andre interesserte kan ta systemet i bruk.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet utvikler en innovativ teknologi for motivasjon til trim i dagliglivet. Både blant folk flest, men også innenfor forskningsverden er fenomenet velkjent; gode intensjoner om fysiske aktivitet og å trene mer enn man gjør – etterfulgt av manglende realisering. De ubrukte trimsyklene i de tusen hjem illustrerer dette forholdet. Vår hensikt er å gripe fatt i problemet, ikke bare med å komme i gang med trening, men også med å fortsette treningen over tid og ikke falle av lasset underveis. Trimapplikasjonen er utviklet spesielt for hjerte- og lungesyke men resultatet vil også ha overføringsverdi til andre sykdomsgrupper med behov for trening.

6. Framdriftsplan
Prosjektet er planlagt over 2 år, med start 1. januar 2012.
1. halvår 2012: Krav til treningsopplegg identifisert og modeller for treningsopplegg utviklet. 2. halvår 2012: Prototype sykkelapplikasjon utviklet og lab-forsøk gjennomført. 1. halvår 2013: Sykkelapplikasjon ferdigstilt. 2 halvår 2013: Trimapplikasjonen utprøvd og evaluert.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Nettbasert Spinning -Sluttrapport med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Tatjana M Burkow

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Nettbasert spinning hjemme
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin
Beløp Bevilget
2012: kr 445 000, 2013: kr 405 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet