Nettsikkerhet for hørselshemmede barn

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det finnes mye informasjon om nettsikkerhet – bøker, artikler, nettsider og videoer på nett. Men det er lite som er tekstet og ingenting på norsk tegnspråk. Døve og hørselshemmede barn som ikke har lært å lese ennå eller har lesevansker har utfordringer med å få utbytte av informasjon som er basert på norsk tekst eller tale. Døve/hørselshemmede barn er like mye på nett og sosiale medier som andre barn, men er spesielt sårbare – som gruppe er de mer utsatt for overgrep og krenkelser. De har behov for god informasjon og å bli myndiggjort slik at de kan være trygge i en digital hverdag.

Målsetting

Konkret: Informasjonsfilmserie med en tegnspråklig programleder og Mia Landsem som fagansvarlig. 12-15 videoer som hver fokuserer på ett tema. Nettsikkerhetskurs for hørselshemmede barn i de største byene. Effektmål: Myndiggjøre barn/unge til en trygg digital hverdag og forebygge traumer/overgrep.

Målgruppe

Døve og hørselshemmede barn. Samt alle andre som av ulike årsaker har nytte av informasjon som er universelt utformet med film, tegnspråk, tekster og klar lyd.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage en informasjonsfilmserie sammen med Supervisuell, med en tegnspråklig programleder og Mia Landsem som fagansvarlig. Serien vil ha 12-15 videoer som hver fokuserer på ett spesifikt tema innen nettsikkerhet. Dette publiseres på tegn.tv og ellers der HHBO finner det naturlig. Som en forlengelse av prosjektet vil vi også arrangere et eget nettsikkerhetskurs for hørselshemmede barn i de største byene. Dette gjennomføres når filmserien er ferdigprodusert.

Fremdriftsplan

01/2021-06/2021 Utvikle konsept, manus og produksjonsplanlegging 08/2021-12/2021 Filmproduksjon 01/2022-06/2022 Etterarbeid, lansering og distribusjon 06/2022-12/2022 Kurs for barn og fortsatt distribusjon og formidling av prosjektresultat

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Nettsikkerhet for hørselshemmede barn
Organisasjon
Hørselshemmede barns organisasjon
Org.ledd
Supervisuell (mediebedrift og sosial entreprenør drevet av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2021: kr 470 000, 2022: kr 535 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring