Nettverk etter soning – matkasse rett på døren!

Nettverk etter soning ønsker å ivareta deltakere sine og de som blir tidlig løslatt, og kjører ut mat til de mest utsatte.

Axel jobber på kjøkkenet, der det lages mat som vakuumpakkes og sendes ut til deltkarne. Foto: Nettverk etter soning

På grunn av koronaspredningen løslates flere fra fengsel tidligere enn planlagt. Mange står derfor plutselig utenfor murene med verken penger eller bolig.

Nettverk etter soning har i en årrekke servert gratis middag til deltakerne to ganger i uken i deres lokaler. For noen er dette de eneste sunne middagene de får. Dette er ikke lengre mulig grunnet restriksjonene i forbindelse med koronaepidemien.

Løslates før tiden

– På grunn av koronasituasjonen har Kriminalomsorgen til nå løslatt over 250 innsatte før tiden. Av disse, løslates 115 til sentrale Østlandet. Dette er i tillegg til de som løslates på ordinær tid, noe som fører til at veldig mange nå løslates uten nødvendig støtte fra det offentlige hjelpeapparat, forteller prosjektleder Hanne Amb Hovda.

Dette er for mange en desperat situasjon med økt fare for tilbakefall til kriminalitet og rus. NES har en ambisjon om å opprettholde de mest kritiske tilbudene, også gjennom denne epidemien. Deres kartlegging viser at det er over 50 løslatte (inklukert deres familier) som trenger deres bistand. Et tall som vokser hver uke.

Kartlegger sårbarhetsgrad

NES har vært i kontakt med rundt 350 deltagere og kartlagt sårbarhetsgrad i denne perioden. Det kom frem at mat og økonomi er en stor bekymring for mange.

– Bare det at vi holder kontakten på den måten vi gjør, gjør inntrykk på mange. Vi frykter en etterfølge av økt selvisolering, også etter restriksjonene oppheves, sier Hovda.

Før påske fikk alle i Nettverk etter soning en påskehilsen, som var sponset av Coop. Foto: Nettverk under soning

Varmretter levert på døren

Hver uke vil det bli laget to forskjellige typer varmretter som vakuumpakkes. Det vil også bli handlet inn frukt, brød og nødvendige dagligvarer som blir kjørt av deres frivillige sjåfører, til døren der deltakerne bor.

Nettverk etter soning forventer at det har en psykososial effekt for deres deltakere. At frivillige og ansatte kommer med hjemmelaget mat, et smil og en liten samtale ved overlevering av matkassen på døra har stor betydning for ensomhetsfølelsen til folk.

I tillegg er det helsefremmende gjennom at de får sunn mat levert på døra. Sådan tror NES at tiltaket er med å begrense smittespredning.

– Vi forventer at det skal ha en dempende effekt på både rus og kriminalitet ved at den enkeltes situasjon ikke blir fullt så desperat, sier Hanne Amb Hovda.

Prosjektet har fått støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Maten vakuumpakkes før den sendes ut til deltakerne. Foto: Nettverk under soning

Sluttrapportsammendrag

13 dager før prosjektet startet, ble det besluttet lock down i Oslo. At vi fikk dette prosjektet oppe og gå allerede dag 14, viser både beredskapsevne og gjennomføringskraft. Matkasseprosjektet har styrket relasjonen mellom deltakere og Nettverk etter soning (NES). Dette har igjen gitt NES bedre oversikt over psykososiale forhold som ellers ville blitt vanskelig å avdekke. Det var utfordrende, men gjennomførbart å overholde smittevern gjennom prosjektperioden.

Hver mottaker fikk:

 • En stor pose med ferske grønnsaker og fersk frukt
 • En stor pose med brød, pålegg, juice, melk, middagsråvarer osv.
 • Porsjoner med middag (vakumpakket til oppvarming).

Til påske og 17. mai ble det lagt ved ekstra god mat og godteri til barna (f.eks. komplette påskeegg). Flere familier meldte om at de ikke hadde kunnet kjøpe sunn mat på lenge og vi fikk rapporter om bedre helse, både fysisk og psykisk (skulle gjerne lagt ved en utfyllende rapport om dette)

Deltakerintervju september 2020: Alle intervjuer ble gjennomført på telefon, gjennomført ut fra samme mal, hvor respondentene har svart «uten føringer». Alle respondenter i undersøkelsen blir behandlet anonymt. Utgangspunktet var 80 respondenter, hvor vi ikke kom i kontakt med 20, 1 avslo å la seg intervjue og 59 intervjuer ble gjennomført. Noen spørsmål ble besvart blankt, bl.a. spørsmålet om barn, da det ikke er relevant for respondenten.

Sammendrag fra respondentene:

 • Kjempefin ordning.
 • Utrolig viktig økonomisk.
 • Viktig for å hindre smitte.
 • Sosialt viktig for mange.
 • Håper dette blir igjen om landet stenges på nytt.
 • Veldig hyggelige folk som leverte.
 • Følte oss ikke til bry og fikk bare gode følelser. Alt var positivt med dette.
 • Kunne ønske dette ble en fast ordning.
 • Fantastisk – trist det er over.
 • Liker vanligvis ikke å spørre om hjelp, men det kjente jeg ikke på i denne ordningen.
 • Takknemlig for at NES finnes og møtte mange hyggelige sjåfører som hadde tid til å snakke med meg og lurte på hvordan jeg hadde det.
 • Flott ordning med tanke på barna.

Vi gir 90 prosent på at prosjektet gikk ihht. til planen grunnet at vi gikk tom for penger 9. juni 2020. Da vi så at behovet for å forlenge tilbudet vedvarte, søkte vi supplering av midler innad i egen organisasjon (Norges Røde Kors) og fikk strukket prosjektet til 27. august 2020. Alle midler vi mottok fra Dam til prosjektet gikk uavkortet til mat og kjøregodtgjørelse for frivillige (altså ingen lønnsmidler). I tillegg la vi 50 000 kr av egne midler i prosjektet for at vi kunne klare å strekke det ut i tid så lenge som mulig.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at dette prosjektet også strakk seg til å hjelpe trengende på Krisesenteret og Helsesenteret for papirløse. Vi innlemmet disse i prosjektet etter forespørsel fra Oslo Røde Kors, da vi med vårt prosjekt fikk avdekket behov for mat hos andre sårbare grupper.


Søknadssammendrag

Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning (heretter NES) har i en årrekke servert gratis middag til deltakerne to ganger i uken i våre lokaler. For noen er dette de eneste sunne middagene de får. Dette er ikke lengre mulig grunnet restriksjonene i forbindelse med koronaepidemien. På grunn av epidemien har kriminalomsorgen dessuten løslatt eller planlegger å løslate mer enn 200 innsatte før tiden, noe som fører til at mange løslates uten nødvendig støtte fra det offentlige hjelpeapparat. Dette vil for mange være en desperat situasjon med økt fare for tilbakefall til kriminalitet og rus. NES har en ambisjon om å opprettholde de mest kritiske tilbudene, også gjennom denne epidemien. Vår kartlegging viser at det er ca 50 løslatte (inkl. deres familier) som trenger vår bistand akkurat nå.

MÅLGRUPPE:
Den primære målgruppen er straffedømte/løslatte som på grunn av koronaepidemien har et særskilt behov for støtte i form av matutlevering. Det som kjennetegner målgruppen for dette prosjektet er særlig problemer knyttet til sykdom og økonomi, i tillegg til en rekke andre problemer. En annen og viktig målgruppe for prosjektet er de straffedømtes barn.

NES matkasse – rett på døra
Hver uke lager våre kokker to forskjellige typer varmretter som vakuumpakkes. Vi handler også inn frukt, brød og nødvendige dagligvarer som blir kjørt av våre frivillige sjåfører til døren der de bor. Tiltaket vil vare så lenge behovet for ekstraordinære tiltak opprettholdes i forbindelse med koronaepedemien.

Vi forventer at tiltaket skal ha en god psykososial effekt og at det vil dempe spredning av covid-19.

Prosjektleder

Hanne Amb Hovda

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Nettverk etter soning – matkasse rett på døren!
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020