Nistå

Søknadssammendrag

Vi vet at det er sosialt utjevnende å tilby barn og unge på skolen et måltid, og vi vet at næringsrik kost påvirker elevenes evne til å lære. Dessverre ser vi at ungdommene uten skolemat er overrepresentert i lavinntektsfamilier og i familier med aleneforsørgere. For at tilbudet ikke skal være stigmatiserende for ungdommene vil tilbudet være åpent for alle ungdomsskoleelever i området. Gjennom vårt prosjekt ønsker vi å bidra til at flere ungdomsskoleelever får muligheten til å spise sunt og variert, slik at de er bedre rustet til å prestere på lik linje med sine medelever i skolehverdagen. Videre ser vi at mange eldre voksne savner innhold og mening i dagene sine, spesielt etter koronapandemiens inntog i samfunnet. Prosjektet vil derfor ha fokus på den psykisk helsefremmende effekten hos eldre voksne frivillige.

I prosjektet «Nistå» vil eldre voksne frivillige ha ansvar for å smøre matpakker med frokost/lunsj til ungdomsskoleelever to ganger i uken. Det vil selvsagt være fokus på tilstrekkelig smittevernhensyn i prosessen, med god avstand mellom de frivillige, kohorter ved behov, og i første omgang vil de ikke ha fysisk kontakt med ungdommene.

Gjennom prosjektet ønsker vi å danne et fellesskap med godt samhold gjennom et meningsfylt dagtilbud blant eldre frivillige, i tillegg til å kunne gi ungdomsskoleelever et lavterskeltilbud med næringsrik frokost/skolemat. Prosjektet vil i første omgang dekke over to eksisterende behov, og på lang sikt vil dette tilbudet også kunne dekke et tredje behov: bygge bro mellom generasjonene.

Dette vil komme ungdommene til gode gjennom et tilbud om næringsrik mat, noe som vil kunne ha positiv virkning på både læring og fysisk helse. På den andre siden vil det føre til at eldre voksne har en meningsfull aktivitet å gå til, hvor de kan bidra i samfunnet og selv kunne oppleve mestring og glede.

Prosjektleder/forsker

Karoline Kolstø

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Nistå
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
29.04.2021