Nøkkelen til helse for personer med KOLS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektet «Nøkkelen til helse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)», har som mål å utvikle og evaluere en skreddersydd samhandlingsintervensjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til personer med KOLS.

Prosjektet har fokus på «helsekunnskap» som forstås som individuelle og relaterte faktorer som påvirker personens evne til å lære, forstå og bruke informasjon om helse og helsetjenester. KOLS er en alvorlig, kronisk lungesykdom der enkeltindividet kan være plaget av mange symptomer som tung pust, nedstemthet og engstelse, nedsatt fysisk funksjon og nedsatt livskvalitet. Studier viser at personer med kroniske sykdommer ofte har dårlig kunnskap om generell helse. De vet ikke hvordan de skal bruke den helseinformasjonen de har fått eller hvordan de skal finne den og de kan synes det er vanskelig å vite hvem de skal kontakte i helsesystemet for å få den rette hjelpen. «Helsekunnskap» har vært lite undersøkt hos personer med KOLS og kan være en avgjørende faktor for suksessfull oppfølging av helse hos denne gruppen av kroniske lungesyke. Tiltak som rehabilitering og mestringskurs har vist positive resultater der helsen har blitt bedre hos personer med KOLS, men det er liten langtidseffekt, og det er heller ikke alle som har overskudd eller mulighet til å følge slike tiltak. I dag blir mange med KOLS ofte innlagt på grunn av forverring og infeksjoner. Denne sykdommen er derfor ikke bare en belastning for enkeltindividet, men gir også økonomiske og logistiske utfordringer for helsevesenet og samfunnet.

Til tross for sterk fokus på KOLS i helsevesenet og i forskning gjennom de siste årene, har vi fortsatt ikke funnet nøkkelen til god helse for personer med KOLS.

Her trenger vi mer kartlegging, samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten der KOLS brukeren av disse tjenestene

også blir hørt for å finne ut hvilke tiltak en skal sette inn,

og hvordan disse

tiltakene

bør gjennomføres. Denne studien vil derfor gjennom følgende tre faser først undersøke «helsekunnskap» hos personer med KOLS både ved hjelp av spørreskjema og intervju (fase 1), dernest diskutere resultater fra fase 1 i en arbeidsgruppe som består av deltagere fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og KOLS brukere for finne en best mulig måte å følge opp personer med KOLS etter utskrivelse til og i hjemmet (fase 2), for så å teste ut om denne oppfølgingen har effekt i en studie hvor vi sammenligner med en gruppe som ikke får oppfølging (fase 3). Kunnskap fra denne studien vil gi mer informasjon om den hjelpen personer med KOLS trenger for å få god helse og fortelle hva vi kan gjøre i helsevesenet og i samfunnet for å hjelpe personer med KOLS.

Prosjektleder/forsker

Christine Råheim Borge

Hovedveileder

Astrid Klopstad Wahl

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Nøkkelen til helse for personer med KOLS
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000, 2019: kr 865 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.05.2023
Status
Under gjennomføring