Norsk film om endometriose og ademyose

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det har i lengre tid vært et ønske fra Endometrioseforeningen Norge om å lage en norsk film om endometriose og ademyose. For Endometrioseforeningen er det svært viktig å eie sitt eget informasjonsmateriell, og da spesielt nyttig om vi kunne fått til en egen film. Med denne filmen ønsker vi å få sykdommen endometriose og ademyose mer kjent. Den skal brukes som informasjonsmateriell, og gjerne vises på skoler , youtube m flere steder hvor vi kan nå ungdom. Dette skal være en informasjonsfilm som skal gi jenter kunnskap og informasjon om hva som er normale og ikke normale menssmerter.

Målsetting for prosjektet

Få endometriose og ademyose mer kjent blant folk flest. Informasjonsfilm for å gi kunnskap om hva som er normale og ikke normale mensproblemer. Filmen har også som mål å øke kompetansen hos helsepersonell. Økt kunnskap,vil kunne bidra til tidligere diagostisering enn hva som er vanlig idag!

Målgruppe

Målgruppen skal være 14-60. Målgruppen bør være unge jenter, helsepersonell, lærere, foreldre, og andre pårørende. Hovedmålgruppen skal være fra 14-25 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi starter opp med filming senest 1 august dersom vi får midler. Vi har satt opp en plan for filmingen, og har tatt kontakt med endel av de vi ønsker skal delta i filmen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Planen er å starte opp senest 1 august. Vi tenker oss ulike tema i filmen: behandling av sykdommene, utfordringer med jobb, skole, familie og venner når man han endometriose og ademyose, tarm/urinveis problematikk, infertilitet, smertebehandlin, stressmestring, hvordan leve best mulig med sykdommen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Filmen formidler informasjon om endometriose og adenomyose. Endometriose rammer 10 % av alle kvinner i fruktbar alder. Mangel på kunnskap gjør at det gjennomsnittlig går 6-7 år før diagnosen settes. Dette er en informasjons-/ og opplysningsfilm som skal kunne bidra til at flere får kjennskap, kunnskap og fokus til diagnosene. Gjennom intervju med ulike pasienter som har sykdommene, samt helsepersonell, setter filmen fokus på diagnosene på en helt ny måte. Tittelen på filmen valgte vi fordi vi synes at sykdommen endometriose på mange måter virkelig kan være et blodig alvor. Mål: å gi kvinner med endometriose den hjelpen de trenger, men da er det helt nødvendig med et kunnskapsløft. Informasjon om endometriose bør inn som pensum i skolen. P.Målgruppe: jenter i ung alder, 14 -25 år + sykepleiere, helsesøstre og allmennpraktiserende leger. S.målgruppe: foreldre, lærere, pårørende til jenter som har sterke menssmerter utover «det vanlige».

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Endometrioseforeningen opplever stor effekt av denne filmen. Det er helt klart større bevissthet og økt kompentanse rundt endometriose. Det er flere artikler i media enn noen gang. Filmen har blitt vist av våre likepersoner på flere sykehus og i januar var vi på Stortinget og viste filmen for politikere. Målsetningen er gjennom å skape større bevissthet rundt sykdommen å begrense omfanget og tiden det tar før den oppdages. Resultatet er vanskelig å måle, men vi har en jevn strøm av jenter fra hele landet som har kontaktet oss på telefon med ulike spørsmål.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

12000

Prosjektgjennomføring/Metode

Høsten 2017 startet Endometrioseforeningen Norge med å lage en Norsk opplysningsfilm om Endometriose og Adenomyose. Denne filmen ble ferdig og hadde premiere med fullsatt sal lørdag 20. oktober 2018 på Gimle kino i Oslo . Bakgrunnen for at vi ville lage en slik film var at vi ville spre informasjon som kan bidra til at jenter får diagnosen på et tidlig tidspunkt. Målet er at jenter med unormalt sterke menstruasjonssmerter må få den hjelpen de trenger i møte med helsepersonell. Videre håper vi at filmen forhåpentligvis vil det bidra til at både befolkningen generelt og helsepersonell som ikke vet hva dette er til å forstå alvoret i denne sykdommen. Det viktigste filmen skal formidle er å forklare unge jenter på en lettfattelig måte om endometriose og ademyose. Det er viktig å få frem at sterke menssmerter ikke er normalt! Vi håper unge jenter tør å søke hjelp og spørre dersom de lurer på noe. Dette har vært en meget spennende og lærerik film prosess.

Resultater og resultatvurdering

Vi anser vi prosjektet som vellykket og avsluttet som det i utgangspunktet var planlagt. Vi er svært takknemlig for at en erfaren filmskaper som Steinar Hybertsen ville fullføre dette prosjektet sammen med Endometrioseforeningen. Filmen har blitt svært godt mottatt blant de som har sett filmen. Vi vet at altfor mange får en diagnose sent i 20 årene, også kanskje enda senere. Vårt mål med denne filmen er at det blir økt fokus, økt kjennskap og økt kunnskap rundt endometriose og ademyose. På denne måten vil helsepersonell på et tidligere tidspunkt kunne hjelpe unger jenter og sende de videre hvor de kan få hjelp.

Oppsummering og videre planer

Endometrioseforeningen mener at filmen Blodig Alvor har hatt stor verdi for målgruppen. Målsetningen er gjennom å skape større bevissthet rundt sykdommen å begrense omfanget og tiden det tar før den oppdages. Resultatet er vanskelig å måle, men vi har en jevn strøm av jenter fra hele landet som har kontaktet oss på telefon med ulike spørsmål. Det har vært flere artikler i media og dette er bra. Vi kommer til å fortsette å jobbe med ungdom som målgruppe, og startet i januar opp med filmopptak til film del 2, som heter «Når mensen virkelig gjør vondt» Denne skal være ferdig ila høsten 2019.

Prosjektleder

Anja Stenslette

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Norsk film om endometriose og ademyose
Organisasjon
Endometrioseforeningen
Org.ledd
Det vil bli filmet flere steder: Ullvaal sykehus, helsestasjon, Hausken klinikk
Beløp Bevilget
2017: kr 140 000
Startdato
01.08.2017
Sluttdato
03.06.2019
Status
Under gjennomføring