Ny start med hjertestarter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

LHL fikk Extra-midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet ”Ny start med hjertestarter” i 2003

LHL fikk Extra-midler fra Helse og Rehabilitering til prosjektet ”Ny start med hjertestarter” i 2003. Prosjektet kom i gang etter henvendelse fra personer som har implantert hjertestarter (ICD), og kontakt med fagmiljøet ved Haukeland Universitetssykehus. Det ble gitt utrykk for at det er behov for mer informasjon enn det som er mulig under et kort sykehusopphold, samt erfaringsutveksling. I tillegg kom ønsker om å kunne drive med fysisk aktivitet under trygge forhold.

 

Prosjektet ble gjennomført hos LHL Vest i Bergen i perioden 2003-2005, i samarbeid med Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Målet var å etablere møteplasser for personer med ICD (også kalt ICD-bærere), og å utvikle tilbud som kan gi disse hjelp til å mestre hverdagen på en bedre måte.

 

Vi har hatt mange temamøter i Bergen, og har etablert en erfaringsgruppe hos LHL hjerte- og lungesenter. Prosjektgruppen konkluderer med at det beste er å arrangere en kombinasjon av informasjon og erfaringsutveksling til målgruppen. Trening bør foregå under kyndig veiledning før de tilbys likemannstrim. Flere personer med ICD har sagt seg villige til å være kontaktpersoner, ved hjelp av telefonkontakt med de som ønsker å snakke med noen i samme situasjon.

 

Prosjektgruppen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som forteller om prosjektet, og LHLs planer for gruppen i region vest. Den kan fåes hos LHL og ved hjerteavdelingene på sykehusene i Helse Vest.

Prosjektleder/forsker

Anny Sekkingstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Ny start med hjertestarter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 206 000, 2004: kr 331 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet