Nye behandlinger mot spenningstype hodepine


Søknadssammendrag

Spenningstype hodepine (TTH) er den vanligste hodepinetypen og har betydelig innvirkning på sosialt liv, familie, jobb, utdanning. Ifg Global Burden of Disease-prosjekt(GBD) er TTH

den nest hyppigst forekommende lidelsen i verden (etter tannkaries), men det er overraskende få studier på TTH.

En årsak til dette kan være at farmasøytisk industri hovedsakelig har fokusert på migrene. Det mangler effektive behandlingstilbud. De fleste TTH pasienter behandler seg selv med sporadisk bruk av enkle smertestillende midler. Overdreven bruk av akutt medisinering i mange tilfeller fører til medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Ved kronisk TTH (definert som mer enn 15 hodepine dager per måned), anbefales per i dag forebyggende medikamenter som er alle antidepressiva med begrenset effekt og plagsomme bivirkninger. Patofysiologien til TTH er ikke fullstendig forstått, men intervensjoner som reduserer den nociceptive driften til sentralnervesystemet antas å være gunstige. Nervesignalveier som er aktivert ved hodepine kan muligens påvirkes av Botulinumtoksin (BoNT) ved å hemme frigjøringen av inflammatoriske nevrotransmittere. I kronisk migrene er BoNT en etablert

behandling over hele verden (PREEMPT-metoden), men for kronisk TTH er effekten uavklart. Et annet behandlingsalternativ som har dokumentert effekt ved migrene men lite studert ved TTH er biofeedback (BFB). der kroppen endrer adferdsmønster på bakgrunn av informasjon fra eget autonome nervesystem. De mest brukte modalitetene er perifer hudtemperatur, hjertefrekvens og muskelspenning (EMG). NTNU har nylig utviklet en ny måte å levere BFB gjennom bærbare sensorer som kommuniserer via Bluetooth med en behandlings-app på pasientens smarttelefon Hovedmålet til studien er å undersøke og evaluere effekten av 2 helt nye behandlingsmetoder ved TTH gjennom 3 studier: 1) dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert crossover studie for å evaluere effekt av BoNT ved TTH; 2) randomisert venteliste-kontrollert studie med selvadministrert terapeut-uavhengig BFB som behandling ved TTH; 3) konstruere modeller for å forutsi respons på behandling, og forutsi hodepineanfall basert på data samlet i studie 1 og 2. Denne studien kan gi direkte praktiske konsekvenser for pasientene. Tatt i betraktning ulempene med de nåværende forebyggende behandlingsalternativene for TTH-pasienter og høy risiko for å utvikle MOH og opioidavhengighet, er det et åpenbart potensial i å utvikle og utforske nye behandlinger. Hvis prosjektet viser positive resultater, kan det gi to helt nye behandlingstilbud for en stor pasientgruppe fra ikke-invasiv medisinfri hjemmebehandling til et sykehusbasert alternativ. Ekstrakraniell injeksjon av botulinumtoksin er allerede en behandling som brukes mot kronisk migrene, og derfor kan denne behandlingen tas i klinisk bruk for TTH umiddelbart etter at studieresultatene er tilgjengelige.

Søknadssammendrag

Spenningstype hodepine (TTH) er den vanligste hodepinetypen og har betydelig innvirkning på sosialt liv, familie, jobb, utdanning. Ifg Global Burden of Disease-prosjekt(GBD) er TTH

den nest hyppigst forekommende lidelsen i verden (etter tannkaries), men det er overraskende få studier på TTH.

En årsak til dette kan være at farmasøytisk industri hovedsakelig har fokusert på migrene. Det mangler effektive behandlingstilbud. De fleste TTH pasienter behandler seg selv med sporadisk bruk av enkle smertestillende midler. Overdreven bruk av akutt medisinering i mange tilfeller fører til medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Ved kronisk TTH (definert som mer enn 15 hodepine dager per måned), anbefales per i dag forebyggende medikamenter som er alle antidepressiva med begrenset effekt og plagsomme bivirkninger. Patofysiologien til TTH er ikke fullstendig forstått, men intervensjoner som reduserer den nociceptive driften til sentralnervesystemet antas å være gunstige. Nervesignalveier som er aktivert ved hodepine kan muligens påvirkes av Botulinumtoksin (BoNT) ved å hemme frigjøringen av inflammatoriske nevrotransmittere. I kronisk migrene er BoNT en etablert

behandling over hele verden (PREEMPT-metoden), men for kronisk TTH er effekten uavklart. Et annet behandlingsalternativ som har dokumentert effekt ved migrene men lite studert ved TTH er biofeedback (BFB). der kroppen endrer adferdsmønster på bakgrunn av informasjon fra eget autonome nervesystem. De mest brukte modalitetene er perifer hudtemperatur, hjertefrekvens og muskelspenning (EMG). NTNU har nylig utviklet en ny måte å levere BFB gjennom bærbare sensorer som kommuniserer via Bluetooth med en behandlings-app på pasientens smarttelefon Hovedmålet til studien er å undersøke og evaluere effekten av 2 helt nye behandlingsmetoder ved TTH gjennom 3 studier: 1) dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert crossover studie for å evaluere effekt av BoNT ved TTH; 2) randomisert venteliste-kontrollert studie med selvadministrert terapeut-uavhengig BFB som behandling ved TTH; 3) konstruere modeller for å forutsi respons på behandling, og forutsi hodepineanfall basert på data samlet i studie 1 og 2. Denne studien kan gi direkte praktiske konsekvenser for pasientene. Tatt i betraktning ulempene med de nåværende forebyggende behandlingsalternativene for TTH-pasienter og høy risiko for å utvikle MOH og opioidavhengighet, er det et åpenbart potensial i å utvikle og utforske nye behandlinger. Hvis prosjektet viser positive resultater, kan det gi to helt nye behandlingstilbud for en stor pasientgruppe fra ikke-invasiv medisinfri hjemmebehandling til et sykehusbasert alternativ. Ekstrakraniell injeksjon av botulinumtoksin er allerede en behandling som brukes mot kronisk migrene, og derfor kan denne behandlingen tas i klinisk bruk for TTH umiddelbart etter at studieresultatene er tilgjengelige.

Prosjektleder/forsker

Kristina Devik

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Nye behandlinger mot spenningstype hodepine
Organisasjon
Hodepine Norge
Org.ledd
Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for medisin og rehabilitering
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
31.12.2027