Nye verktøy for en bærekraftig og mangfoldig besøkstjeneste

Søknadssammendrag

Besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors, ønsker å utvikle dagens besøkstjenestetilbud til å bli en bærekraftig og framtidig besøkstjeneste som kan ivareta dagens utfordringer med større forskjeller i behov hos søkergruppen og lange ventelister. I de senere år har søkergruppen i Trondheim utvidet seg noe i forhold til alder og helseutfordringer, både i form av eldre søkere fra 85-95 år, og at stadig flere søkere har sammensatte helseutfordringer. Prosjektet ønsker derfor å prøve ut ulike tiltak til ulike behov i en stadig mer mangfoldig besøkstjeneste. I løpet av koronapandemien har antallet søkere i Trondheim økt, mens antallet besøksvenner har stagnert, med påfølgende lange ventelister. Målrettet rekruttering av nye besøksvenner blir derfor en av tiltakene.

Nye frivilligroller og målrettet rekruttering
Med prosjektet ønsker vi å utvikle nye frivilligroller som kan støtte aktiviteten; opplæring av frivillige som talspersoner som kan rekruttere nye besøksvenner og frivillige som kan foreta kartleggingsbesøk av søkerne på forhånd for best mulig informasjon og tilpasning av tilbudet. For å sikre jevn tilgang på nye besøksvenner, er det ønskelig med en målrettet rekruttering blant studenter og nypensjonister.

Kommunikasjonsverktøy
Prosjektet ønsker å utvikle og videreutvikle verktøy for kommunikasjon med verter med kognitive utfordringer. Dette ønsker vi å gjøre gjennom opplæring i høytlesning som metode for besøksvenner i samarbeid med Trøndelag Fylkesbiblioteket, videreføring av tidligere Dam-prosjekt Minnebilde som samtaleverktøy og at besøksvenner får opplæring i bruksmetoder.

Vinn-vinn og styrking av besøksvenner
Rekruttering av nypensjonister og studenter kan gi en vinn- vinn situasjon for grupper som selv kan savne nettverk og sosial kontakt i en overgangsperiode i livet. Videreutvikling av Minnebilder og høytlesning som samtaleverktøy og opplæring i bruken av dette, vil styrke besøksvennene i møtet med de eldste med kognitive utfordringer. Kartleggingsbesøk av søkere vil gi et bedre grunnlag for koblinger og hvem som ikke kan benytte seg av tilbudet.

Prosjektleder/forsker

Camilla Gerhardsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Nye verktøy for en bærekraftig og mangfoldig besøkstjeneste
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
09.09.2021