Økt evne til egenbehandling

Søknadssammendrag

I dette prosjektet vil vi gjennomføre opplæring til beboere på institusjon gjennom storskjerm. Så mye som 60% av eldre er plaget av tørr hud, så dette er et viktig tiltak for en stor gruppe eldre. Også de uten diagnose. Gjennom storskjerm skal vår helsefaglige rådgiver gi beboerne kunnskap og evne til å kunne gjennomføre egenbehandling selv. Vi vil rett og slett empower beboere til å bedre egen helse.

Tiltaket foregår på følgende måte. Ansatte på institusjon lager til et fellesområde og setter opp storskjerm med lerret og prosjektor eller stor TV. Vi sender live fra Oslo. PEF stiller med utstyr som trengs for å gjennomføre prosjektet og transporterer det til aktuell institusjon.

Ettersom det er krevende å holde konsentrasjonen lenge på digitale treffpunkt vil vi gjennomføre kurs av 2 timer med foredrag og praktiske tips og triks som stimulerer til egenbehandling.

Helsefaglig rådgiver vil også stilles til disposisjon for direkte henvendelse av både beboere og ansatte som for noen vil være nøkkelperson for gjennomføringen. Også mennesker med demens har hudsykdom, og for at denne gruppen skal behandles må ansatte trå til. Spørsmål kan være av praktisk og teoretisk art.

Riktig behandling og smøring vil kunne spare samfunnet for store kostnader og gi mange mennesker et bedre liv, i tillegg til å forebygge ytterligere og mer alvorlige hudplager som ulike typer eksem, trykksår, leggsår og hudflenger. Eksem er et av de vanligste problemene som kommer i kjølvannet av tørr hud som ikke blir behandlet.

Prosjektleder

Mari Øvergaard

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Økt evne til egenbehandling
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
08.03.2021