Olle og Mia app

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn

Språk er en forutsetning for å delta, skape mening og tilegne seg kunnskap i samfunnet vårt. Mange barn opplever utfordringer med språkutvikling av ulike grunner. Noen hører dårlig og har derfor utfordringer både med hensyn til forståelse og produksjon av språk, andre har kognitive begrensninger som gjør utvikling av språk vanskelig (for eksempel Down syndrom).

Med utviklingen av nettbrett og applikasjoner tilrettelagt for nettbrett har det vokst frem et stort behov for apper tilrettelagt på norsk for barn med språkvansker. Gjennom pedagogisk veiledningsarbeid har Statpeds virksomheter og brukerorganisasjoner registrert stor etterspørsel fra barnehager, skole og heim. Nettbrettene har bidratt til en liten revolusjon for barn med språkvansker, tidligere måtte barna beherske øye-hånd koordinasjon og mus eller ha touch skjermer for å kunne nyttiggjøre seg tilrettelagte programmer for språktrening og tegnsatt materiell. Nettbrettene viser at

disse barna har betydelig mediekompetanse og at de med enkelhet navigerer og deltar i spill og annet medieinnhold. Dette gir et stort potensiale for morsom og effektiv språktrening.

2. Prosjektets målsetning

Prosjektets målsetning er å tilrettelegge syv bøker om Olle og Mia som app for iPad med bilder, animasjoner, tekst, symboler og tegn. Det skal være video med tegn til tale og med norsk tegnspråk (begge med talelyd). Det skal være tegnillustrasjoner og symboler for barn som bruker tegn og bilder som alternativ og supplerende kommunikasjon.

Det skal også utvikles spill som trener begreper ved hjelp av ordbilder (ordkort), tegn (illustrasjoner og video) og bilder, enkle grammatiske strukturer med tre til fem ords hovedsetninger, kortidsminnet

ved hjelp av memory og lydering av ord ved hjelp av stavelses spill.

3. Prosjektets målgrupper

Prosjektets målgruppe er primært barn med språkvansker som bruker tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon og som har kognitive utfordringer som tilsier at bøker og annet materiell må ha enkle bilder uten for mange detaljer, enkel tekst og tydeliggjørende pedagogikk med tegn, bilder og video.
Det er også et mål at appene gjennom sin innbydende design og morsomme bilder fungerer som brobygger mellom barn som trenger tilrettelagt materiell og normalt fungerende barn.

4. Gjennomføring

Møller-Trøndelag kompetansesenter har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Møller-Trøndelag kompetansesenter vil stå for teknisk utvikling og distribusjon. IAKM og foreldre fra norsk nettverk for Downs Syndrom vil bidra som viktige brukere for sikre at materiellet blir et produkt som utvikles etter brukernes behov.

5. Prosjektets betydning

Prosjektet vil være et viktig bidrag for å øke antall barnebøker tilrettelagt for ipad med tegn, bilder og video som alternativ og supplerende kommunikasjon. Per i dag finnes det ingen bøker som er tilrettelagt for barn som trenger tegn og bilder som alternativ og supplerende kommunikasjon.

Siden nettbrett viser seg å være så lett å bruke for barn med språkvansker som også har kognitive vansker kan prosjektet bidra til at barn som tidligere var avhengige av spesialtilpasset materiale gjennom dette prosjektet kan bruke tilgjengelig teknologi for å nyttiggjøre seg medieinnhold på lik linje med sine jevnaldrende. Det vil ha stor betydning både for selvfølelse og inkludering.

Når et gjelder «lærespill» er det så langt ikke utviklet apper tilrettelagt for barn med språkvansker og deres behov for systematisk begrepsinnlæring, grammatisk strukturtrening eller lyderingstrening.

6. Fremdriftsplan

Fase 1 – første kvartal 2013: Konseptutvikling og teknisk kravspesifikasjon bøker tilrettelagt som app
Fase 2 – andre kvartal 2013: Første bok tilrettelegges som app (pilot)
Fase 3 – tredje kvartal 2013: Produksjon video, tegnillustrasjoner, symboler, animasjoner, programmering
Fase 4: – fjerde kvartal 2013: Implementering av 7 bøker

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Ole og Mia app v3.pdf

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Olle og Mia app
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2013: kr 680 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.07.2014
Status
Avsluttet