Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Målsettingen for prosjektet på overordnet nivå er å bedre små barns psykiske helse, ved å utvikle god informasjon og kompetanse hos barnehageansatte som arbeider med barna og familiene. Ved å tilby etundervisningsopplegg, samt foreta kartlegging av de ansattes behov utvikles en veilederpakke. Målgruppen for prosjektet er å nå ut til ansatte i barnehager, da disse tilbringer mye tid med barna. På den måten kan man nå målgruppen; barn og foreldre. Prosjektet gjennomføres i flere hovedpunkter. A) Først utvikles det en undersøkelse (Q studie) om de ansattes erfaringer og et undervisningsopplegg. Det arrangeres dialogseminar med barnehagene hvor vi deler undersøkelsen om deres erfaringer og vi presenterer undervisningsopplegget. Deretter får barnehagen tilbakemelding på undersøkelsen og erfaringer diskuteres, B) Det utvikles en Q studie, billedstudie for barn som har opplevd traumer, som søkes gjort ved poliklinikk, Bupa. C) Sammen vil ansatte studien, erfaringene fra dialogseminaret og barnestudien danne basis for en veilederpakke som utvikles til distrubusjon. Materialet kan også benyttes ved Bup avdelinger, da det vil være tilpasset små barn, til hjelp i følelsesregulering.

Antall personer i målgruppen

25000

Oppsummering

I 2018 er det arbeidet med å ferdigstille praktisk veilederpakke, med aktivitets (emosjonelle reaksjons kort) som vil bli utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og distribueres for å nå ut til barnehageansatte i Norge. Materialet kan også benyttes ved Bupa avdelinger til hjelp i følelsesregulering for barn og K 1, barneavdelingen, SuS, vil prøve ut dette. Veiledningsmaterialet kan utvikles og distribueres til barnehager og førskoleutdannelse. Materialet kan digitaliseres slik at det når ut til flest mulig. Det vil bli søkt ytterligere finansiering med utgspk.t i OTB prosjektets erfaringer

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport OTB 2018 send.pdf

Prosjektleder/forsker

Klara Øverland

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Utføres av Klara Øverland (Phd) og Ainda Basilier Vaage (PhD), begge ansatt ved Bupa, UiS
Beløp Bevilget
2016: kr 200 000, 2017: kr 200 000, 2018: kr 200 000
Startdato
04.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet