Ønsketreffet – videreføring

Søknadssammendrag

«Ønsketreffet» startet i des 2020 og har vært et godt besøkt tilbud for hjemmeboende eldre over 65 år i Kongsberg kommune. Tilbudet ble etablert for å motvirke ensomhet under pandemien.

Målet med Ønsketreffet i 2022 er å videreføre møtepunktet Ønsketreff og få med 25 nye unike deltakere. Dette skal vi få til ved å intensivere markedsføringen av tilbudet i sosiale medier, lokale medier, samarbeid med hjemmesykepleien og andre kommunale hjelpeapparater. Vi ønsker å fortsette med ulike tema hver gang for å fenge bredt.

Vi ønsker å videreutvikle tilbudet vårt, samtidig som vi viderefører hovedrammene. Vi har hatt treff annenhver torsdag i to timer, med ulike tema. Vi ser at dette er en god ramme for deltakerne – det blir tid til prat med de andre, og ved å ha ulike tema får de også noe å snakke om. Det serveres alltid lunsj og en kopp kaffe med noe attåt. I samtaler med ansatte i kommunen som jobber med eldre er mangelen på transport et stort hinder for deltakelse. En av suksess-faktorene våre er at vi tilbyr gratis skyss til deltakerne som har behov for det.

Ønsketreffet skal bidra til bedre livskvalitet blant hjemmeboende eldre i Kongsberg. Konkret ønsker vi å forebygge ensomhet, legge til rette for å få et bredere sosialt nettverk. Måltidet er en viktig del av vårt tilbud. Det å spise lunsj sammen med andre er viktig for god helse. Vi mennesker er flokkdyr, og et måltid er så mye mer enn næringsstoffene i maten.

Måltall:

  • 75 unike deltakere i prosjektet.
  • Brukermedvirkning for å sikre at deltakerne får et tema eller opplevelse de selv ønsker.
  • Ønsketreff annen hver uke i hele prosjektperioden utenom sommeren da våre frivillige har ferie.
  • Seks frivillige, hvorav tre nye.
Prosjektleder

Mari Jystad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Ønsketreffet – videreføring
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
05.10.2021