Oppfølging av eldre straffedømte under korona

Søknadssammendrag

Det står dårlig til med mange av de eldre straffedømte i Norge. Som følge av nedstengingen, har graden av ensomhet og isolasjon økt. Røde Kors ønsker derfor å sette inn strakstiltak. Andelen eldre innsatte over 50 år har økt fra seks prosent i 2010 til 19 prosent i 2019. Beregningen viser at dødelighetsraten blant løslatte menn fra 50 til 79 år i gjennomsnitt er 12 ganger så høy som i befolkningen ellers og er et meget talende bilde på hvilke helsemessige utfordringer og krevende livsbetingelser denne løslattgruppen har. (KDI årsrapport, 2019). Tall fra KDI viser også at mange føler seg ensomme og/eller deprimerte og at svært mange har flere helseutfordringer. Mange eldre innsatte ønsker å være med i oppfølgingstiltak etter soning.

Pandemien gjør det viktigere enn noen gang med et nettverk hvor smittevern tas på alvor og hvor de kan få en meningsfull hverdag.

Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors har mer enn 17 års erfaring med tilbakeføringsarbeid. Prosjektets målsetting er å gi eldre straffedømte over 65 år som løslates i osloområdet et tilbud om aktivisering og et nytt nettverk for å motvirke ensomhet og sosial isolering. Deltakerne vil få tilbud om en sosial kobling gjennom frivillige som har tid og lyst til å gjøre aktiviteter sammen. Vi vil også tilby sosiale gruppesamvær og kulturtilbud.

Vi forventer at graden av ensomhet går ned og at de eldre straffedømte opplever et godt fellesskap med frivillige. Dette vil bidra til bedret psykisk helse, økt livskvalitet for deltakerne og at flere innsatte kan glede seg til permisjon fordi de har noen de skal treffe. Fysisk bevegelse, som er tilpasset etter evne, vil bedre både fysisk og psykisk helse. Tilhørighet vil bidra til å skape en meningsfull tilværelse. Prosjektet vil vare hele 2021 og avsluttes med feiring av nyttår i Tilbakeføringssenteret G26.

Prosjektleder/forsker

Hanne Amb Hovda

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Oppfølging av eldre straffedømte under korona
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
04.12.2020