Opplevelser for eldre med Toten Gammelbilklubb

Søknadssammendrag

Mange eldre er ensomme og/eller trenger noe å glede seg til i sin hverdag. Dette er en økende problemstilling under Covid-19 situasjonen og behovet for sosial kontakt/opplevelser blir enda større. Prosjektet er rettet mot Røde Kors Besøksvenner og mottagere av tilbudet (ca. 60 personer). De vil få en skriftlig innbydelse til å delta. Dette er noe denne aldersgruppa er vant til og setter pris på. Målsettingen er å gi opplevelser der gode minner kan gjenoppleves og gi økt livskvalitet for deltagerne.

Prosjektgruppa vil starte planleggingen og samarbeidet i 2020. Planen er å få til besøk på klubbhuset først mars-juni, framvisning av gamle bilder på sykehjemmet og kjøre turer i juli-september.

Det vil bli gjennomført kjørerturer med Toten gammelbil-klubb enkeltvis etter ønske fra de som har besøkstjeneste. Det vil også bli en fellestur i kortesje som ender ved Mjøsas bredde og en piknik. På denne måten kan man frembringe gamle minner, se seg om på bygda og ha det som samtaletema i ettertid både med familie og besøksvenner. Vi vil gi deltakerne noe å glede seg til, se frem til og en positiv opplevelse.

Tiltaket vil bli gjennomført i Østre Toten lokalforening i samarbeid med Frivilligsentralen og Frivilligkoordinator i kommunen som er representanter fra arbeidsgruppa besøkstjenesten, da vi ønsker å gjennomføre dette tiltaket flere ganger dersom tilbakemeldingene er gode.

Forventet resultat: Øke livskvaliteten til deltagerne og øke kjennskapen til Røde Kors Besøkstjeneste slik at vi får flere brukere på sikt. Det er forventet økt oppmerksomhet rundt tiltaket lokalt som vil sette fokus på positive tiltak som forebygger ensomhet.

Prosjektleder/forsker

Kari Emilie Olsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Opplevelser for eldre med Toten Gammelbilklubb
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 55.000
Startdato
09.11.2020