Orker ikke, gidder ikke,passer meg ikke

Søknadssammendrag

1.Når man blir forhindret på grunn av sykdom til å leve det livet man ønsker skal man få hjelp til å mestre sin hverdag på en bedre måte. Det er viktig for LMF å være et talerør for de som lever med fordøyelses-sykdommer som ikke ser mulighet til å leve et aktivt liv som de selv ønsker.LMF er en interesseorganisasjon for pasienter med fordøyelsessykdommer. Hovedtyngden av medlemmene har Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom(Morbus crohn), men foreningen er også for personer med stomi og bekkenreservoar (IAA) og andre fordøyelsesrelaterte tilstander som halsbrann (Reflux Øsofagitt) og irritabel tarm (IBS). Mer info på www.lmfnorge.no
Det er stor etterspørsel etter en film om det å leve med fordøyelses-sykdommer i hverdagen. LMF søker derfor midler for å lage en dvd som skal handle om hverdagen med fordøyelsessykdommer.Den skal kunne gi motivasjon og inspirasjon til å våge å bli mere åpen og aktiv i sin hverdag. En film er lettere å bruke i undervisning

hos barn/ungdom og voksne, og i helsevesenet. Det krever mye ressurser å få personer med diagnoser til å komme på de ulike arenaer for å snakke om det å leve med en slik diagnose. Fordøyelsessykdommer er et tabubelagt tema i samfunnet som man ikke prater så lett om med «mannen i gata». Dette vanskeligjør situasjonen for de som har plager og symptomer relatert til fordøyelsen. Mange blir a-sosiale pga sine plager som er uheldig for både enkeltmenneske, de rundt og samfunnet for øvrig.

2.LMF vil gjennom filmen gi inspirasjon til å øke livskvaliteten til de med fordøyelsessykdommer. Filmen skal være et hjelpemiddel slik at familie,venner, skole og helsevesenet kan forstå seg bedre på den som er syk. LMF vil være en hjelp til å mestre diagnosene. Å lære seg å leve med sykdom er like viktig som kunnskap om det faglige rundt diagnosene.Gjennom andre sine erfaringer vil det skape refleksjon og tanker rundt sin egen situasjon. Åpenhet rundt problematikken med det å leve med disse diagnosene er viktig. Det er viktig å skape motivasjon til å ta tak i sin egen situasjon og prøve å gjøre hverdagen lettere for seg selv. Målsettinger er også rettet mot pårørende,skole og helsevesenet der vi ønsker å øke innsikt og forståelse for de som lever med disse diagnosene.Det vil bedre hverdagen til de som har fordøyelses-sykdommer ved å gjøre samarbeidet lettere. Prosjektet har egne delmål for gruppene.3.Målgruppen for prosjektet er mennesker med fordøyelsessykdommer,deres familie og venner, skole, arbeid og helsevesenet.

4.Filmen skal vare ca. 25 minutter. Det vil bli gjort dybdeintervju med 3 personer som lever med fordøyelsessykdommer. Her skal vi få innblikk i skole/arbeidsituasjon og fritid til den enkelte. Hva oppleves som utfordrende og hvordan takler personen dette på en god måte?
Det vil i tillegg bli trekt inn 1-3 personer som innehar spesialkompetanse på tema
Filmen skal ha en positiv vinkling på hvordan man kan takle vanskelige situasjoner som man kan møte på i hverdagen med disse diagnosene. Det kan være både fysiske og psykiske utfordringer.
Vi ser også at for mange hjelper det å ha litt galgenhumor, å kunne le av sin situasjon noen ganger kan lette hverdagen når ting oppleves vanskelig.

5.?Det visuelle setter mer spor enn det skrevne ord?. Å få innblikk fra flere pasienters historier som har gjennomlevd dette, vil gjøre det lettere for andre som er midt i det vanskelige.Det er stor forskjell mellom en film og brosjyrer. De brosjyrene som finnes i dag går på medisinsk informasjon. Det finnes ikke noe informasjon som belyser det å leve med fordøyelsessykdommer sett fra pasientens hverdag. Prosjektet skal ha en egen markedsføringsplan i forhold til distribusjon av filmen. Filmen skal være lett tilgjengelig for enkeltpersoner på vår hjemmeside. Den vil bli sendt til Lærings og mestringsentre, gjøres tilgjengelig til undervisning på sykehus,høgskoler og helsesøster for å nevne noe.

6.)
Sammensetting av prosjektgruppen-2010 november
Innhente tilbud fra filmselskaper-2010 november
Velge ut medvirkende kandidater til film-2010 november
Innspilling- 2011 april
Utarbeide markedsføringsplan-2011 april
Lansering-2011 september
Sluttrapport H&R-2012 mars

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0175.pdf

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) er en landsomfattende pasientorganisasjon for personer med diagnoser knyttet til fordøyelsessystemet. Hovedtyngden av våre 3200 medlemmer lider av de kroniske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom. Disse sykdommene rammer oftest unge mennesker, og gir symptomer som magesmerter, diaré, oppkast, feber og nedsatt allmenntilstand. Sykdommene kan ikke helbredes, men er i de fleste tilfeller mulig å holde under kontroll med medisinsk og eventuelt kirurgisk behandling.
Erfaringer viser at det å lære seg å leve med diagnosene kan være vanskelig i begynnelsen. Mange har problemer med å akseptere at man er kronisk syk, men også de rundt deg kan ha problem med å forstå hva slags utfordringer som følger med fordøyelsessykdommer.
En film ville kunne vise flere sider av det å leve med diagnosene, og LMF ønsket å motivere til en positiv hverdag med fordøyelsessykdommer.Prosjektet ble tildelt 252 000 kr fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering.
LMF fikk mulighet til å lage en film på rundt 35 minutter som skulle inspirere til positiv mestring i hverdagen gjennom å bli kjent med 4 ungdommer med kronisk tarmsykdom og deres ulike erfaringer.Filmen, som har fått navnet «God magefølelse- positiv hverdag med ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom» er laget både som DVD og ligger til gratis nedlasting på LMF sin hjemmeside www.lmfnorge.no ,LMF sin Facebook-side og You Tube. Dette gjør at enkeltpersoner kan se filmen. Den vil bli vist til både pasienter, pårørende og helsevesenet ved for eksempel seminarer.
Vi har itillegg fått lagt til hele intervjuet av gastroenterolog Øistein Hovde på ca.16 min på egen link itillegg til selve filmen på hjemmesiden.
Dette er vi fornøyd med da vi ikke kunne ta med hele det medisinske intervjuet i selve filmen. Vi håper at denne filmen vil ha lang levetid og belyser aktuelle problemstillinger når man er ung. Ofte kan trøsten ligge i bare det å vite at det finnes flere situasjon, og at man ikke er alene om å være ung og kronisk syk.
Vi håper filmen vil hjelpe andre til å se muligheter og løsninger til de med fordøyelsessykdommer, og at filmen kan være en hjelp slik at det kan være enklere å snakke åpent om fordøyelsessykdommer.

Prosjektleder/forsker

Tine Rønning Øyen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Orker ikke, gidder ikke,passer meg ikke
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2011: kr 252 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.04.2012
Status
Avsluttet