Øyenvitne

Søknadssammendrag

Smitteverntiltakene knyttet til håndtering av koronaviruset har påført ungdom dårligere psykisk helse. Ensomhet og opplevelse av utenforskap er blant de største utfordringene. 59 prosent i aldersgruppen 16-24 år oppgir at de føler seg ensomme (februar 2021).

Prosjektet Øyenvitne skal utfordre ungdom til å avdekke, hindre og lindre ensomhets- og utenforskapssituasjoner.  

For å få til dette vil vi lage et undervisningsopplegg som:

  • Hjelper ungdom å identifisere ensomhets- og mobbesituasjoner, også de mindre opplagte 
  • Bidrar til inkludering og hindrer utenforskap
  • Bruker situasjoner ungdom kan kjenne seg igjen i 
  • Gir trening og utfordrer til aktive valg 
  • Bruker teknologi på en pedagogisk og attraktiv måte 
  • Setter fokus på stigmatisering og språkbruk
  • Skaper engasjement og forståelse for mangfold og minoriteter 

Målet er å nå minst 32.000 skoleelever, antakeligvis flere. Ved å gjennomføre opplegget i skolen vil vi kunne nå både elevene som selv opplever ensomhet og utenforskap og de elevene som kan inkludere og skape vennskap. I mange tilfeller vil elevene – som alle andre – være i begge rollene. De/vi kan kjenne på ensomhet, samtidig som vi kan være en del av løsningen for både andre og oss selv.

Utviklingen av Øyenvitne skal bygge på erfaringer fra undervisningsopplegget Angrip! som Røde Kors utviklet i 2020, om et annet tema. Opplegget ble langt mer populært enn vi hadde turt å håpe på, og har gitt oss viktige erfaringer med tanke på blant annet metodikk, teknologi og distribusjon.

Anbudsutlysning og oppstart av utviklingen vil skje i april 2021. Planen er at undervisningsopplegget med tilhørende materiell er ferdig utviklet i løpet av desember 2021, og at distribusjon og markedsføring kan starte starte primo 2022.

Prosjektleder/forsker

John Harald Bondevik

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Øyenvitne
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 540.000
Startdato
30.03.2021