På turné med foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

I første fase av prosjektet er fokuset på å utarbeide opplegget og foredragene, med tilhørende powerpoint-presentasjoner. Sanna og Thea vil være ansvarlige for dette. Trine vil bistå i arbeidet. Opplegget vil gjennomgås i et digitalt møte med PEFs psoriasis-utvalg, eksemutvalg og HS-utvalg, som består av frivillige, brukere. Dette skal ferdigsstilles før sommeren 2023. Parallelt vil arbeidet med å legge en detaljert turneplan. Mange av lokallagene har sagt ja til å delta i prosjektet. De vil kontaktes, og detaljer rundt når og hvor avklares. Sanna (prosjektleder) har ansvaret for dette. Videre vil Sanna ha ansvaret for rekruttering av flere lokallag. Dette vil vi gjøre gjennom å informere om prosjektet bl.a på organisasjonssamlinger PEF skal gjennomføre i 2023, samt via nyhetsbrev og månedlig e-post (PEF-Nytt) som sendes alle lokallag og fylkeslag direkte fra generalsekretær. Første arrangement vil gjennomføres i samarbeid med hele PEF Vestland på deres landsdelskonferanse. Dette er en samling for tillitsvalgte fra alle lokallag på Vestlandet, og vil fungere som en test-kveld. Tilbakemeldinger vil tas med tilbake for eventuell justering av opplegget før vi ruller i gang turneen for fullt. Lokallagene har selv ansvaret for rekruttering av deltakere til sine arrangementer. Prosjektgruppen vil bistå de lokallagene som har behov. PEFs likepersonutvalg involveres. De vil bistå lokallagene med å finne likepersoner til arrangementene ved behov. Evaluering: Deltakere på alle arrangementene vil bli bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. I tillegg skal alle deltakende lokallag også bidra med en evaluering av prosjektet. Prosjektleder har ansvaret for sluttrapport

Prosjektleder/forsker

Sanna Grydeland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
På turné med foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 184 000, 2024: kr 84 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring