På turné med foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hudsykdommene psoriasis, atopisk eksem og hidradenitis supurativa (HS) er forbundet med økt risiko for metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom og diabetes (bl.a.). Forskning peker i tydelig retning av at vektreduksjon hos de med disse diagnosene kan redusere symptomer og plager. Kostholdsvaner spiller en viktig rolle for fysisk og psykisk helse. Samtidig kan sunt kosthold forebygge mange av følgesykdommene nevnt over. Fysisk aktivitet er sunt for alle. Det bidrar til vektreduksjon, eller forebygger vektøkning. I tillegg er det viktig i reduksjon og mestring av stress. Stress er igjen en kjent trigger for oppbluss og forverring av HS, psoriasis og atopisk eksem. Å leve med en kronisk sykdom er krevende. Det pasientgruppe PEF har tett dialog med sier er at de har behov for mer kunnskap om livsstilsendring, tilrettelagt deres diagnoser, samt å være en del av et fellesskap som forstår og støtter dem i denne prosessen. Det vil Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) gjøre noe mer ved å utarbeide et foredrag om kosthold og ernæring, livsstilsendring og fysisk aktivitet, som vi så skal reise på turne ut til våre lokallag over hele Norge med.

Aktivitet/tiltak/metode

PEF vil utarbeide et opplegg, et foredrag om temaene nevnt. Rådgivere i PEF, Thea Lande (kompetanse: folkehelse, livsstilsendring og ernæring) og Sanna Grydeland (kompetanse: trening, idrettsmedisin) vil utarbeide foredraget og gjennomføre turneen. Selve arrangementene vil gjennomføres i tett samarbeid med PEFs lokallag. Lokallaget står for bookingen av lokale, invitasjon, markedsføring og påmeldinger. Likeperson fra lokallaget vil delta. Allerede står flere av PEFs lokallag klare til å gjennomføre prosjektet. Det inviteres til et 3-timers arrangement på kveldstid: 18.00-18.30: Livsstilsendring – hvordan komme i gang og hvordan holde ut? v/ Thea 18.30-19.00: Kosthold og ernæring v/ Thea 19.00-19.20: Pause m/ servering av frukt og grønt 19.20-19.50: Fysisk aktivitet v/ Sanna 19.50-20.00: Likeperson deler sin historie 20.00-20.15: Hvor søke hjelp? v/ Thea 20.15-20.30: Demonstrasjon av enkle treningsøvelser v/ Sanna 20.30-21.00: Enkel treningsøkt (alle inviteres til å møte opp i treningstøy slik at de kan delta) I løpet av turneen besøker vi følgende steder: PEF Trondheim og omegn, PEF Bergen, PEF Oppland, PEF Oslo, PEF Fredrikstad, PEF Troms, PEF Alta, PEF Telemark. I tillegg har vi anledning til å legge til flere steder hvis flere ønsker besøk. Målet er å besøke 10 lokallag, med minimum 15 deltakere på hvert sted. Det vil være rom for lokale tilpasninger til standardopplegget, f.eks. behov for å ha arrangement på helg. De lokallagene som har lokaler som muliggjør streaming, vil kunne gjennomføre det. Lokallaget vil selv dekke de ekstra kostnadene det medfører. Vi vil også lage en digital versjon av foredragene, slik at vi kan nå ut også til de som ikke har anledning til å delta på fysisk arrangement. Alessio Allansio, fotograf og videoprodusent, vil stå for innspilling og redigering. Vi vil rigge opp studio i lokalene til PEF. Målgruppen er voksne med en kjent hudsykdom som ønsker mer informasjon og kunnskap om livsstilsendringer.

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer at deltakerne skal få motivasjon til å endre livsstil fordi det kan føre til bedre fysisk og psykisk helse umiddelbart. På lang sikt er det positivt for deltakerne å ha kunnskap om livsstilsendringer fordi det vil kunne påvirke fremtidige valg. Endring i kostholdet kan forebygge følgediagnoser mange av våre medlemmer har økt risiko for å få. At deltakerne får følt på tilhørighet og til å dele erfaringer med andre i gruppa ser vi på som viktig. Det er viktig å få motivert deltakerne til endring underveis i kurshelgen, men det viktigste er at motivasjonen holder seg. I den sammenheng er fellesskapet lokallaget kan tilby ekstremt viktig. Det samme er kjennskap til muligheten om å ringe PEFs rådgivningstjeneste, eller muligheten til å kontakte en likeperson. Gjennom dette prosjektet vil vi også i stor grad legge til rette for lokalt engasjement og lokal aktivitet. Vi vet det er veldig vanskelig for mange å komme i gang igjen etter korona, og nedetid. Vi vet også at det for mange av lokallagene er krevende å arrangere ting helt på egenhånd. Aktivitet genererer aktivitet. PEF har en rekke prosjekter som vi vil oppfordre lokallagene til å henge seg med på, også i etterkant av dette prosjektet – blant annet prosjektet Trim der du er, som legger til rette for å opprette lokale treningsgrupper.

Plan for gjennomføring

I første fase av prosjektet er fokuset på å utarbeide opplegget og foredragene, med tilhørende powerpoint-presentasjoner. Sanna og Thea vil være ansvarlige for dette. Trine vil bistå i arbeidet. Opplegget vil gjennomgås i et digitalt møte med PEFs psoriasis-utvalg, eksemutvalg og HS-utvalg, som består av frivillige, brukere. Dette skal ferdigsstilles før sommeren 2023. Parallelt vil arbeidet med å legge en detaljert turneplan. Mange av lokallagene har sagt ja til å delta i prosjektet. De vil kontaktes, og detaljer rundt når og hvor avklares. Sanna (prosjektleder) har ansvaret for dette. Videre vil Sanna ha ansvaret for rekruttering av flere lokallag. Dette vil vi gjøre gjennom å informere om prosjektet bl.a på organisasjonssamlinger PEF skal gjennomføre i 2023, samt via nyhetsbrev og månedlig e-post (PEF-Nytt) som sendes alle lokallag og fylkeslag direkte fra generalsekretær. Første arrangement vil gjennomføres i samarbeid med hele PEF Vestland på deres landsdelskonferanse. Dette er en samling for tillitsvalgte fra alle lokallag på Vestlandet, og vil fungere som en test-kveld. Tilbakemeldinger vil tas med tilbake for eventuell justering av opplegget før vi ruller i gang turneen for fullt. Lokallagene har selv ansvaret for rekruttering av deltakere til sine arrangementer. Prosjektgruppen vil bistå de lokallagene som har behov. PEFs likepersonutvalg involveres. De vil bistå lokallagene med å finne likepersoner til arrangementene ved behov. Evaluering: Deltakere på alle arrangementene vil bli bedt om å fylle ut et evalueringsskjema. I tillegg skal alle deltakende lokallag også bidra med en evaluering av prosjektet. Prosjektleder har ansvaret for sluttrapport

Prosjektleder

Sanna Grydeland

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
På turné med foredrag om helse, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 184 000, 2024: kr 84 000
Startdato
01.05.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring