PEF-trimmen – mer av det som nytter

Søknadssammendrag

PEF-trimmen er en enkel, tilrettelagt treningsøkt én gang i uken via Zoom. Den varer 30 minutter og ledes av prosjektleder. Likeperson vil delta. I etterkant legges det opp til skravling med gruppen og det gis mulighet for å stille spørsmål til instruktøren og likepersonen. Gruppen vil også evaluere dagens økt. Det vil opprettes en egen chattegruppe slik at deltakerne kan ha kontakt utenom trimøkten.

Hovedmålgruppen for prosjektet er pasienter med kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt. Fokuset vil være på de som har behov for et tilpasset opplegg, og som ikke kan eller orker å trene ordinært på treningssenter eller hos fysioterapeut.

Stillesittende atferd er funnet å være en av de viktigste risikofaktorene for utbrudd og forverring av kroniske sykdommer som fedme, hypertensjon, koronararteriesykdommer og kreft. Er man svak i muskulaturen og i tillegg har vondt, kan små dagligdagse gjøremål være smertefulle. Det blir lett en ond sirkel. Vondt gir stillesitting, stillesitting gir vondter. Sterkere muskulatur kan gjøre hverdagen enklere, og det er lettere å bevege seg i en vond kropp når en sterk muskulatur hjelper å holde den oppe.

Det gjennomføres 4 grupper av 30 personer. Gruppe 1 og 2 trener etter hverandre samme dag, høst- og vinterhalvåret. Gruppe 3 og 4 gjennomføres etter samme modell vår og tidlig sommer 2023. Det vil også gjennomføres en åpen drop-in time hver uke på gitt tidspunkt. Prosjektleder vil gjennomføre en forundersøkelse av deltakerne for å bedre nå deltakernes behov. Mot slutten av treningsperioden vil det legges vekt på motivasjon til videre trening, samt samtales om hvordan gode vaner kan implementeres i hverdagen uten PEF-trimmen.

Det gjøres opptak av hver trening (ikke av pratingen) som sendes deltakerne. Dette gjør at man kan gjennomføre treningen på nytt eller dersom man ikke kunne delta på ukens økt.

Prosjektleder

Sanna Grydeland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
PEF-trimmen – mer av det som nytter
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 415.000
Startdato
08.04.2022