Perledykk – kinoklassikere

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er å kunne gi tilbud om en sosial møteplass og arena for et møtested for eldre over 65 år. Ensomheten blant eldre er økende i Fauske kommune. Prosjekt «Perledykk» er for de som liker og ønsker den gode filmopplevelsen. Da fortrinnsvis gamle klassikere – filmer som taler til hodet og hjertet, og gir gode minner utover å underholde.

Mange av de eldre over 65 år har etterlyst det å kunne gå en tur på kino og oppleve å se gamle filmklassikere. Tiltaket vil bidra til at de gjenopplever nostalgiske øyeblikk ved å se gode gamle filmklassikere som forhåpentligvis vil vekke mange gode minner til live. Mange kjente filmklassikere kan være med på å bidra til en god samtale både med andre deltakere og frivillige. Dette kan føre til å gi de et større nettverk, som får en stor betydning i hverdagen deres. Dette vil igjen bidra til bedre trivsel, livskvalitet og god folkehelse.

Det legges opp til å kunne tilby transport for henting/bringing. For de som trenger ekstra hjelp blir frivillige med på å følge opp en-til-en inn og ut av lokalet slik at smittevern gjennomføres på en god og smittevernsikker måte. Av hensyn til lokalets størrelse blir det maks 50 personer pr. gang og god avstand mellom setene. Vi vil følge Røde Kors sine retningslinjer rundt personvern og etiske hensyn.

Aktiviteten vil gjennomføres ved at Fauske Røde Kors rekrutterer 5 frivillige som skal legge til rette for kino de aktuelle dagene. Det arrangeres en fast dag i begynnelsen av hver måned på formiddagstid fra kl. 11.00 -14.00 hvor de eldre møtes i lokalet til Fauske Kino. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med hhv. Fauske kommune ved Fauske kino og Fauske Taxi.

Perioden er fra oktober 2020 – desember 2021

Prosjektleder

Anita Jensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Perledykk – kinoklassikere
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 210.000
Startdato
28.10.2020