Plagen med magen -mestring ved IBS

Søknadssammendrag

Bakgrunn

En stor del av befolkningen har plager med irritabel tarm, men likevel sier mange at de føler seg ensomme med sitt problem. Det er ikke så lett å forklare andre hvordan man har det, og noen synes også at det er flaut å snakke om. Kampen for å kontrollere og skjule blir en ekstrabelastning. Irritabel tarmsyndrom kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Det er utviklet psykologisk behandling som kan avhjelpe plagene og styrke funksjon og livskvalitet.

Målsetting

Bidra til bedre mestring og livskvalitet hos personer med irritabel tarmsyndrom, ved å gjøre informasjon om konkrete og evidensbaserte tiltak lett og fritt tilgjengelig for brukere og helsepersonell, og dermed gi grunnlag for god behandling og hjelp til selvhjelp.

Målgruppe

Periodevis har mer enn en av ti plager med irritabel tarm, mens omlag 3 % av befolkningen har vedvarende og sterkt hemmende plager som krever behandlingstiltak.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

I kognitiv atferdsterapi får pasienten god informasjon om mage-tarmsystemet og om hvordan stressbelastninger og psykologiske faktorer kan påvirke kroppen i et gjensidig samspill. Et mål er å redusere angst og skamfølelse for symptomene, og at de ikke skal begrense livsutfoldelsen. Tiltak rettes inn mot endring av atferdsmønstre og tenkemåter som opprettholder problemene. Prosjektet er basert på en tilnærming utviklet ved Karolinska Institutet i Stockholm, både som individuell behandling, gruppebehandling og internettbehandling. Metoden har vært prøvd ut i flere studier, og resultatene har vært lovende, der over 70 % opplever markert bedring av symptomer. Vi vil utvikle tre detaljerte opplegg: 1. Lærings- og mestringskurs ved irritabel tarm, 2. individuell behandling og 3. veiledet selvhjelp. Oppleggene legges ut på nettet, med informasjonsmateriell om forståelse av og tiltak ved irritabel tarm til pasient og eventuelt også pårørende. Tilbudet skal kunne tilpasses pasienter med irritabel tarm både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukeren kan også anvende opplegget som veiledet selvhjelp sammen med for eksempel sin fastlege eller klinisk ernæringsfysiolog. Gjennom brukerorganisasjonen LMF spres informasjon om oppleggene.

Fremdriftsplan

Vi rekrutterer gjennom sykehus, primærhelsetjeneste og LMF, 40 personer for kurs eller individuell behandling, av psykologspesialister ved Diakonhjemmet Sykehus samt likeperson. Resultater og brukernes erfaringer evalueres systematisk. Utprøving av tiltak, evaluering og skriving av rapport og fagartikkel, og plassering av manualer på nett, skjer i løpet av 2020. Det avholdes dagseminar med likepersoner om formidling av informasjon via LMF.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport innsendt 2.3.22.pdf

Prosjektleder/forsker

Elin Fjerstad

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Plagen med magen -mestring ved IBS
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2019: kr 550 000
Startdato
27.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring