Podcast: Helsepodden på polsk

Søknadssammendrag

Målet er å nå ut til minst 20.000 polske innvandrere med viktig og nødvendig informasjon knyttet til koronavirus og den samfunnssituasjonen som råder, for å motvirke smittespredning og psykiske og fysiske helseutfordringer hos målgruppen.

Svært mange polske innvandrere mangler norskkunnskaper og har begrensede digitale ferdigheter. De kan dermed ikke følge med på norske nyheter eller nås av digital informasjon fra myndighetene.

Caritas har siden 12. mars mottatt hundrevis av henvendelser fra målgruppen, og urovekkende mange polsktalende befinner seg nå i en vanskelig situasjon. De som kontakter oss trenger hjelp til å finne informasjon om rettigheter knyttet til smittespredning, sykdomsforløp, permittering, familiebesøk, økonomisk hjelp med mer.

For å nå ut med informasjonen har Caritas Norge laget en podcast på polsk á 5 episoder, som tar for seg de mest aktuelle temaene og inkluderer intervjuer med blant annet forskere og helsepersonell. Denne har blitt gjort tilgjengelige gjennom en rekke kanaler i løpet av mai, og vi forventer å nå måltallene.

Prosjektleder/forsker

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Podcast: Helsepodden på polsk
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
17.04.2020