Podcast: Helsepodden på polsk

Sluttrapportsammendrag

Hovedmålet med prosjektet var å nå ut til minst 20 000 polske innvandrere med viktig og nødvendig informasjon knyttet til Covid-19 pandemien, for å motvirke smittespredning og psykiske og fysiske helseutfordringer hos målgruppen. Prosjektet skulle resultere i en podkast på polsk (5 episoder á 30 min) som skulle ta opp viktige og aktuelle temaer og spres gjennom flere relevante kanaler.

Prosjektet ble i all hovedsak gjennomført etter planen. Vi valgte å lage og publiserte 6 episoder, istedenfor de planlagte 5, da vi så behov for dette. Den 6. episoden ble laget i juni, men publiseres først etter sommerferien på grunn av samarbeidspartnerens tilgjengelighet.

For å tilpasse oss den dynamiske smittesituasjonen blant polske innvandrerne i løpet av høsten, hvor de nye reglene bidro til økt informasjonsbehov, laget og publiserte vi to ekstraepisoder for å møte dette behovet. Disse ble hørt av mange, og vi fikk svært mange henvendelser fra polske innvandrere som hadde oppfølgingsspørsmål og ønsket individuell veiledning på sitt morsmål. Dette ser vi som en positiv virkning av prosjektet, og et bevis på at informasjonen truffet målgruppen slik vi håpet.

Som organisasjon lærte vi mye om den nye digitale kommunikasjonsmåten vi måtte omstille oss til, takket være prosjektet. Vi har brukt den nye podkast-kompetansen i andre prosjekter, og har også videreutviklet den til videosendinger. Slik har dette prosjekt hatt stor overføringsverdi.

Den største utfordringen viset seg å være det planlagte samarbeidet med de polske radiostasjonene. Voice of Oslo stilte seg positive til sendinger på polsk, og det skulle opprettes en fast polsk sending, «Radio polonia» hvor podkasten skulle sendes som en del av radioprogrammet. Dessverre ble kontrakten mellom «Radio polonia» og Voice of Oslo ikke gjennomført, noe som resulterte med at podkasten kunne heller ikke sendes der.

Dog har podkast episodene blitt delt i flere andre relevante kanaler, fremfor alt facebookgrupper for polsktalende i Norge og andre polsktalende medier som opererer digitalt på nettet. Samtidig som vi opplevde at de som hørte på podkasten fortalte om den til sine bekjente slik at hvis de hadde spørsmål og slet med å få tilgang til selve podkasten, så kunne de da ringe vår veiledningstjeneste på polsk. Vi oppga telefonnummeret i hver episode og oppfordret til å ta direkte kontakt.


Søknadssammendrag

Målet er å nå ut til minst 20.000 polske innvandrere med viktig og nødvendig informasjon knyttet til koronavirus og den samfunnssituasjonen som råder, for å motvirke smittespredning og psykiske og fysiske helseutfordringer hos målgruppen.

Svært mange polske innvandrere mangler norskkunnskaper og har begrensede digitale ferdigheter. De kan dermed ikke følge med på norske nyheter eller nås av digital informasjon fra myndighetene.

Caritas har siden 12. mars mottatt hundrevis av henvendelser fra målgruppen, og urovekkende mange polsktalende befinner seg nå i en vanskelig situasjon. De som kontakter oss trenger hjelp til å finne informasjon om rettigheter knyttet til smittespredning, sykdomsforløp, permittering, familiebesøk, økonomisk hjelp med mer.

For å nå ut med informasjonen har Caritas Norge laget en podcast på polsk á 5 episoder, som tar for seg de mest aktuelle temaene og inkluderer intervjuer med blant annet forskere og helsepersonell. Denne har blitt gjort tilgjengelige gjennom en rekke kanaler i løpet av mai, og vi forventer å nå måltallene.

Prosjektleder

Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Podcast: Helsepodden på polsk
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
17.04.2020