Podcast om ME

Sluttrapportsammendrag

ME-foreningen har fulgt med på reakjsoner til podcasten i 5 modererte Facebookgrupper i foreningens regi. Gruppene har mellom 1000 og 3000 medlemmer, der omtrent halvpartene er medlemmer av foreningen, og med noe overlapp mellom gruppene. Podcastene ble delt og diskutert i gruppene, og reaksjonen var overveldende positiv.

Gjennomføringen av prosjektet har gått svært bra, med godt samarbeid mellom søkerorganisasjonen og eksterne krefter. Søkerorganisasjonen har bestemt temaer for podcast, rekruttert intervjuobjekter og vært med å utforme spørsmål. Eksterne konsulenter har stått for den tekniske gjennomføringen.

ME-foreningen har opparbeidet seg verdifull kunnskap og kompetanse gjennom prosjektet. I prosjektbeskrivelsen var vi for optimistiske når det gjaldt kostnad og tidsforbruk for hver enkelt episode, og det ble derfor produsert færre episoder enn planlagt. I løpet av høsten ble det produsert fire episoder av podcasten. Episodene ble svært godt mottatt, og fyller et behov for informasjon.


Søknadssammendrag

Podkasten skal gi ME-pasienter pålitelig og god informasjon om relevante og aktuelle problemstillinger knyttet til ME og ME-feltet. Den skal også erstatte treff og møter som før koronakrisen ble arrangert fysisk rundt om i landet. Podkasten publiseres på Spotify og Soundcloud, og legges også på ME-foreningens hjemmeside. Episodene vil også publiseres på Facebook. I tillegg vil podkasten kunne deles i eventuelle nyhetsbrev og e-poster.

Vi skal produsere fire podcaster av 20-25min og følgende temaer kan være aktuelle for podkastepisoder:

  • Hva er ME. Hypoteser og diagnosekriterier (intervju med leger)
  • Symptomer: Intervju med lege
  • Pasienthistorie: Når ME-preger litt av livet
  • Pasienthistorie: Når ME-forandrer livet totalt
  • Pårørende: Når livet snus på hodet
  • Aktivitetstilpasning: Nøkkelen til alt

Planer
Programleder: Finne programleder med journalistisk bakgrunn. Forhandle avtale, brief til programleder for å sikre kvalitet og solid gjennomføring. Mai 20
Forarbeid: Sikre faglig fundament og at podkasten fungerer faglig og kommunikativt iht overordnet målsetting. Mai 20
Episodeplan: Rådgivning knyttet til tema, vinkling og utvikling av helhetlig episodeplan for å skape episoder som fremstår som aktuelle, relevante og som engasjerer målgruppene på riktig måte. Mai 20
Snakkemanus og kvalitetssikring av innhold: Kvalitetssikring av innhold, vinkling, stil og tone. Mai -juni 20
Utvikling av introtekst for hver episode til bruk på Soundcloud, Spotify, Appstore etc, og tekster som kan brukes i sosiale medier. Juni 20
Teknisk produksjon, telefonopptak: Produksjon skjer via vår samarbeidspartner Megahertz som vil utføre intervjuene via telefon, klippe episodene, sende link til episodene Juni- November 2020
Publisering August -november 2020

Forventer ca hundre på de første episodene og at det vil øke ettersom vi gjør det kjent. Vi vil så utvikle podcasten videre på egenhånd i 2021.

Prosjektleder

Trude Schei

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Podcast om ME
Organisasjon
Norges Myalgisk Encefalopati Forbund
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
30.04.2020