Kontaktperson

Rune Hoddevik

Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987. Foreningen har medlemmer over hele landet og er organisert i 15 fylkeslag.

Foreningen jobber hardt for ME-saken og kjemper blant annet for mer forskning på området, bedre opplæring av helsepersonell og økt forståelse for ME.

Norges ME-forening har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2024 HAR NORGES ME-FORENING FÅTT STØTTE TIL1PROSJEKT
DET UTGJØR37.000KRONER
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges me-forening fått støtte til15prosjekter
totalt har norges me-forening fått6.859.500kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk om midler gjennom Norges ME-forening: