Digitalt ME kurs

Sluttrapportsammendrag

Vi har ferdigstilt e-læringskurset med undervisningsfilmer og filmer med to personer som selv har ME som deler sine erfaringer. I tillegg til filmene utarbeidet vi informasjon som deltakerne kan klikke seg inn på hvis de ønsker å lære mer om ME. En pilotgruppe på 10 personer fullførte kurset, og ga oss verdifulle innspill til hva som kunne forbedres.

Det var tekniske utfordringer underveis, og sykehuset byttet til en annen plattform slik at Læringsportalen ikke lenger ble tilgjengelig. Vi måtte derfor legge hele programmet inn på nytt. Det medførte forsinkelser, og vi fikk ikke tilbudt kurset til pasienter med ME i høst slik vi hadde håpet.

Planen er å gjennomføre to kurs ila våren 2021. I tillegg vil deltakerne bli invitert til tre digitale gruppesamtaler for erfaringsutveksling og diskusjon av temaene i kurset.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
ME er en alvorlig, kronisk sykdom som medfører stor funksjonsnedsettelse. Sykdommen er særlig kjennetegnet av anstrengelsesutløst symptomforverring (post exertional malaise, PEM). Andre symptomer inkluderer utmattelse som ikke blir bedre av hvile, kognitive problemer, smerter, autonome forstyrrelser og søvnproblemer. Årsak og vedlikeholdende faktorer er ukjent, og man vet lite om prognose. Det finnes i dag ingen dokumentert kurativ behandling. Mestring er svært viktig for livskvalitet, og handler i stor grad om å tilpasse aktivitetsnivået slik at man unngår PEM. På grunn av koronasituasjonen er det umulig å avholde mestringskurs.

Tiltak
Vi ønsker å utvikle et digitalt tilbud som kan brukes nå under koronaepidemien, og som på sikt kan bli et tilbud til en pasientgruppe som er for syke til å delta på fysiske kurs. I første rekke vil vi lage tre moduler; Kunnskap om PEM, Aktivitetsavpasning og Energiøkonomisering/hjelpemidler. Erfaringer fra dette kurset vil så brukes inn mot et større prosjekt med flere moduler.

Metode
Vi vil ta opp foredragene som video, og slides/ annet skriftlig materiale vil bli gjort tilgjengelig. Selve undervisningen vil utvikles i Helse Sør Øst sin løsning for elæring og legges på Læringsportalen. Undervisningen utvikles i Mohive. I tillegg til undervisningsmodulene legges det opp til 2-3 videokonferanser hvor løsningene til Helsenett benyttes for sikker kommunikasjon. Det legges ikke opp til utveksling av sensitiv informasjon men refleksjon rundt temaene som presenteres i modulene.

Målgruppe
Målgruppen er personer over 18 år som har diagnosen ME; pasienter som ikke kan delta på mestringskurs pga koronakrisen, og pasienter som er for syke til å delta på kurs.

Plan

  • 02.05 2020 Oppstart av prosjekt
  • 28.05 2020 Innhold beskrevet
  • 15.08 2020 Rammeverk til e-læring ferdig
  • 01.09 2020 Innhold utviklet
  • 10.09 2020 Innhold lagt inn i rammeverk
  • 15.09 2020 Pilotrunde
  • 25.09 2020 Revidert versjon laget
  • 01.10 2020 Lansering
  • 31.10 2020 Avslutning av prosjektet
Prosjektleder

Anne-Cathrine Berg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitalt ME kurs
Organisasjon
Norges Myalgisk Encefalopati Forening
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
30.04.2020