Praktisk og digital bistand, smitteforebygging og aktivitetstilbud

Søknadssammendrag

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) fikk våren 2020 tildelt midler for å blant annet informere om smittevern og -regler, dele ut brukerutstyr for skadereduksjon og smitteforebygging i de åpne rusmiljøer som en ekstra innsats grunnet korona med helt og delvis nedstenging og begrensede helse- og hjelpetilbud for rusavhengige. Det er fortsatt mange mennesker som trenger informasjon, oppdatert informasjon, bistand til å oppsøke nødvendige hjelpetiltak, og motiveres til testing ved symptomer. Det er i tillegg sårbare grupper som har behov for både praktisk og digital bistand samt oppfølging ved pålagt karantene.

Smittevernsutstyr er også fortsatt svært nødvendig å sikre at flest mulig har tilgang til.

Vi jobber oppsøkende og tett på mennesker med rusutfordringer, og vil gjennom prosjektet bistå direkte og praktisk med nødvendig bistand. Å være tilgjengelig og samfunnsnyttig i både tjenester og aktivitet er for FHN en viktig oppgave. Metodikken er likemannsarbeid og bruker til brukertilnærming. Vi vil med arbeidet søke å imøtekomme de særlige behov og utfordringer som har oppstått i pandemiperioden hos gruppen rusmiddelavhengige. Å begrense og redusere skadeomfang er å forebygge forverring. Prosjektet vil igangsettes desember 2020, og ha varighet til sommeren 2021.

Prosjektleder/forsker

Tonje Jevari

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Praktisk og digital bistand, smitteforebygging og aktivitetstilbud
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
04.12.2020