PRO BONO-SAMARBEID MED OPPSIDEN.NO

Søknadssammendrag

Bakgrunn

En familie som har fått vite at de venter et barn med Down syndrom, eller har et barn med Down syndrom, vil være på søken etter kunnskap.For mange starter denne kunnskapsreisen på Google og Facebook hvor kvaliteten på innholdet er svært varierende og tilfeldig. NNDS har utviklet Oppsiden.no, et attraktivt møtested for å dele erfaringer, samt samle og systematisere kunnskap innenfor trygge rammer. For å at Oppsiden.no skal fortsette å være en attraktiv plattform for brukerne er neste steg å utvikle en bærekraftig driftsmodell. Dette ønsker NNDS nå å gjøre i samarbeid med Prospera.

Målsetting

Målsetningen med porsjektet er at kunnskapsportalen Oppsiden.no blir en varig og bærekraftig innsats.

Målgruppe

Mennesker med Downs syndrom og deres familie, omgangskrets og støtteapparat.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Forprosjekt Prosperas administrasjon møter representanter for NNDS (Prosjektleder for Oppsiden.no) og avgjør detaljert scope for pro bono-prosjektet. Detaljene for hvordan prosjektet skal gjennomføres og hvilken kompetanse vi skal rekruttere til teamet kartlegges. Pro bono-prosjekt Pro bono-teamet jobber sammen i 3 måneder. Teamet møtes ukentlig og har møter og workshops med NNDS underveis i prosjektet. Teamet samler inn data, utarbeider sin leveranse og presenterer funnene for NNDS. Etterarbeid Prosperas administrasjon samler inn evaluering fra de frivillige konsulentene og NNDS. Prosperas administrasjon følger opp NNDS i henhold til handlingsplanen teamet har utarbeidet.

Fremdriftsplan

Primo august 2019 – Forprosjekt: Møter og scoping av prosjektet, Medio august 2019 – Rekruttering av pro bono-team Primo september 2019 – Pro bono-team oppstart Medio desember 2019 – Pro bono-team overlevering av rapport Ultimo desember 2019 – Evaluering og oppfølgning

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Pro bono-samarbeid om Oppsiden.pdf

Prosjektleder/forsker

Magnus Vøllo

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
PRO BONO-SAMARBEID MED OPPSIDEN.NO
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Beløp Bevilget
2019: kr 90 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring