PSO-artritt som livskamerat

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I Prosjektet “Psoriasis artritt som livskamerat” ønsket vi å kartlegge om økt kunnskap om egen sykdom – psoriasis artritt (PsA

I Prosjektet “Psoriasis artritt som livskamerat” ønsket vi å kartlegge om økt kunnskap om egen sykdom – psoriasis artritt (PsA) – førte til bedret livskvalitet hos den enkelte artrittpasient.

 

Målgruppen var personer med nydiagnostisert kronisk psoriasis artritt. Det ble avholdt to weekendkurs med seks måneders mellomrom.

 

Kurs I ga deltakerne økt kunnskap og mer innsikt i sin sykdom via foredrag fra revmatolog, dermatolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og farmasøyt. Etter endt kurs I var ønsket at deltakerne skulle dra hjem og benytte læringen de hadde fått. Kurs II tok for seg ernæring/kosthold samt mental helse. Det ble lagt stor vekt på temaet mental helse fordi prosjektledelsen under gjennomføringen og evalueringen av kurs I opplevde viktigheten av “å ta hele mennesket” på alvor. Dette var av stor betydning for deltakerne i læringsprosessen. Kurs II ga også deltakerne den tryggheten de trengte ved å diskutere og utveksle erfaringer seg imellom.

 

For å kunne måle kartleggingen om økt kunnskap ga bedret livskvalitet, fikk vi hjelp fra Mercuri International Norge AS. De sammenlignbare målingene før og etter kursene viser ifølge rapporten at deltakerne har opplevd en økning på alle områdene som ble målt. En tallverdiøkning på l-en er en signifikant økning. Kartleggingen viser 10 områder med høyere økning enn l. Spesielt har områdene som handler om informasjon og livskvalitet vist en betydelig endring til det positive. Antallet som oppgir at de anser sin livskvalitet som god eller meget god, har økt med 37,4% etter kurs II.

 

Vi vil driste oss til å si at vi gjennom dette prosjektet har klart å bevisstgjøre et konstruktivt ansvar for egen helse hos deltakerne. For dem som var så heldige å få lov til å delta i prosjektet, har deltakelsen på disse kursene bidratt til at de opplever økt livskvalitet. At målingene viser det samme, er en trygghet i videre inspirasjon til å videreutvikle konseptet, og en bekreftelse på at vi har tenkt riktig.

Prosjektleder/forsker

Trine Knudtzon

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
PSO-artritt som livskamerat
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
Artrittutvalget i Norsk Psoriasisforbund
Beløp Bevilget
2004: kr 430 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet