Psosiale Trondheim

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.

Bakgrunn for prosjektet: Styret i Trondheim lokallag av NPF ønsker å skape et tilbud for psoriatikere i Trondheim og omegn. Av egen erfaring vet vi hva erfaringsutveksling kan bety for en psoriatiker, og at dette kan hjelpe til i mestring av en til tider tung hverdag. Vi ønsker å skape en arena hvor man kan bygge nettverk, lære nytt om sykdommen, utveksle erafringer og ha det gøy psoriatikere i mellom.

2. Prosjektets målsetting:
– Å skape et sosialt tilbud for psoariatikere
– Øke kunnskapen om egen sykdom og sykdomsbehandling gjennom erfaringsutveksling
– På sikt å bedre fysisk og psykisk helse
– Ha det gøy sammen

3. Prosjektets målgruppe:
Unge og voksne psoriatikere i Trondheim og omegn

4. Prosjektets betydning:
På individnivå mener vi at prosjektet vi ha stor betydning. Å føle seg alene med en kronisk sykdom føles tungt og kan føre til psykiske problemer, noe som i psoriatikerens tilfelle kan føre til forverring av sykdommen. Å treffe andre i samme situasjon betyr mye, og det å oppleve ting sammen og samtale, gjør at man kan føle økt mestring av det å være kronisk syk. På sikt kan dette ha samfunnsmessig betydning i form av mindre sykefravær og minskede behandlingsutgifter. En følelse av økt mestring vil gi bedre fysisk og psykisk helse hos den enkelte.

5. Framdriftsplan:


Tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Planleggingsmøte Primo Januar 2009 Leder Beathe Sitter

Utsendelse av
informasjon og invitasjon
Valle Marina-kveld Januar 2009 Styret

Gjennomføring av
Valle Marina-kveld 28. januar 2009 Styret

Styrets evaluering
Planlegging av ny temakved 02. februar 2009 Beathe Sitter

Utsendelse av informasjon
og invitasjon filmkveld
“Kjærlighet, nærhet, relasjoner” 01. mars 2009 Styret

Gjennomføring filmkveld 18. mars 2009 Styret

Frist evalueringsskjema
Midlertidig avslutning prosjekt 20. april 2009 Styret

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0462.pdf

Sluttrapportsammendrag

Styret i Trondheim lokallag av NPF ønsker å skape et sosialt tilbud for psoriatikere i Trondheim og omegn. Vi arrangerte filmkveld 23. februar i forbindelse med avvikling av årsmøte i Trondheim og omegn lokallag av NPF og spansk aften 25. november 2009. Henholdsvis 11 og 19 psoriatikere deltok ved disse arrangementene. Begge treffene var vellykket mhp å ha sosiale og hyggelige møteplasser for utveksling av erfaring omkring egen sykdom. Psoriasisforeninga i Trondheim anser arrangementene som veldig positive og ønsker å gjøre medlemskvelder av liknende type som spansk aften til et fast, årlig arrangement.

Prosjektleder/forsker

Kristin Richstad Eriksen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Psosiale Trondheim
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 17 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet