Psykodermatologi på agendaen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning på hudsykdommer og psykisk helse viser en tydelig sammenheng mellom hudsykdom og angst, depresjon og selvmordstanker. Det begynner å bli en kjent sannhet at åpenhet om psykisk helse er viktig. Vi har fortsatt en vei å gå når det kommer til usynlige sykdommer. Vi ønsker å bryte skam og stigma også ved sykdom som gir usynlige funksjonsnedsettelser. Kunnskap er nøkkelen til å bryte ned fordommer i samfunnet. Ved å velge å gjennomføre en fagkonferanse vil vi oppnå å sette fokus på tematikken på en måte som kan hjelpe pasientene først og fremst.

Målsetting

Prosjektets overordnede mål er å gi tematikken psykisk helse hos hudpasienter og fagfeltet psykodermatologi den oppmerksomhet det fortjener. Rent konkret er målet å gjennomføre en fagkonferanse 15. april 2023 med navn «Psykodermatologi på agendaen».

Målgruppe

Hovedmålgruppen er alle mennesker som har en kronisk hudsykdom, eller psoriasisartritt, og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil gjennomføre en fagkonferanse 15. april 2023 med navn «Psykodermatologi på agendaen». Konferansen skal gjennomføres med fokus på pasientstemmen, og det er pasientenes behov som skal legge føringer for programmet. Innholdet og programmet vil derfor utarbeides i nært samarbeid med en brukergruppe. Programmet utarbeides etter en mal hvor det først presenteres en pasienthistorie, enten live eller forhåndsinnspilt. Så følger en fagperson opp med et foredrag om tematikk eller utfordring som er løftet frem av pasienten. Flere aktuelle foredragsholdere er forspurt og har sagt ja til å delta, deriblant Flora Balieva og Florence Dalgard. Prosjektleder vil ha tett dialog med brukergruppen for å utarbeide et konkret program direkte basert på de historiene og utfordringene pasientene møter. Fagkonferansen gjennomføres som en kombinasjon av fysisk konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo, og digital konferanse. PEF har inngått en intensjonsavtale med leverandør av digitale løsninger for hybridkonferanser Netfair AS. Det planlegges for 100 deltakere på den fysiske konferansen i Oslo, samt ubegrenset antall deltakere via streaming.

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte, august 2022 Planleggingsmøter med Netfair AS, september 2022 – april 2023 Samle brukergruppe, september 2022 Ferdigstille program, desember 2022 Markedsføring, november – april 2022 Konferanse, 15. april 2023 Formidling i etterkant av konferanse, april – desember 2023 Evaluering, november 2023

Prosjektleder/forsker

Trine Knudtzon

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Psykodermatologi på agendaen
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 378 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring