Psykodermatologi på agendaen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning på hudsykdommer og psykisk helse viser en tydelig sammenheng mellom hudsykdom og angst, depresjon og selvmordstanker. Det begynner å bli en kjent sannhet at åpenhet om psykisk helse er viktig. Vi har fortsatt en vei å gå når det kommer til usynlige sykdommer. Vi ønsker å bryte skam og stigma også ved sykdom som gir usynlige funksjonsnedsettelser. Kunnskap er nøkkelen til å bryte ned fordommer i samfunnet. Ved å velge å gjennomføre en fagkonferanse vil vi oppnå å sette fokus på tematikken på en måte som kan hjelpe pasientene først og fremst.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å gi tematikken psykisk helse hos hudpasienter og fagfeltet psykodermatologi den oppmerksomhet det fortjener. Rent konkret er målet å gjennomføre en fagkonferanse 15. april 2023 med navn «Psykodermatologi på agendaen».

Målgruppe

Hovedmålgruppen er alle mennesker som har en kronisk hudsykdom, eller psoriasisartritt, og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil gjennomføre en fagkonferanse 15. april 2023 med navn «Psykodermatologi på agendaen». Konferansen skal gjennomføres med fokus på pasientstemmen, og det er pasientenes behov som skal legge føringer for programmet. Innholdet og programmet vil derfor utarbeides i nært samarbeid med en brukergruppe. Programmet utarbeides etter en mal hvor det først presenteres en pasienthistorie, enten live eller forhåndsinnspilt. Så følger en fagperson opp med et foredrag om tematikk eller utfordring som er løftet frem av pasienten. Flere aktuelle foredragsholdere er forspurt og har sagt ja til å delta, deriblant Flora Balieva og Florence Dalgard. Prosjektleder vil ha tett dialog med brukergruppen for å utarbeide et konkret program direkte basert på de historiene og utfordringene pasientene møter. Fagkonferansen gjennomføres som en kombinasjon av fysisk konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo, og digital konferanse. PEF har inngått en intensjonsavtale med leverandør av digitale løsninger for hybridkonferanser Netfair AS. Det planlegges for 100 deltakere på den fysiske konferansen i Oslo, samt ubegrenset antall deltakere via streaming.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstartsmøte, august 2022 Planleggingsmøter med Netfair AS, september 2022 – april 2023 Samle brukergruppe, september 2022 Ferdigstille program, desember 2022 Markedsføring, november – april 2022 Konferanse, 15. april 2023 Formidling i etterkant av konferanse, april – desember 2023 Evaluering, november 2023

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Overordnede mål var å løfte den psykiske helsen hos hudpasienter og gi innblikk, via psykodermatologi. Konferansen ble gjennomført med pasientstemmen som fokus og konferansen fikk navnet Huden og psyken. Det var pasientenes behov for informasjon som la føringer i programmet. Det begynner å bli en kjent sannhet at åpenhet om psykisk helse er viktig. Det er fortsatt en vei å gå når det kommer til usynlige sykdommer. Det er fortsatt mye skam og stigma rundt hudsykdommer, og kunnskap er nøkkelen til å bryte ned fordommer i samfunnet. Psoriasis – og eksemforbundet ville med denne fagkonferansen åpne opp om sammenhengen mellom det å ha en kronisk hudsykdom, psoriasisartritt (PsA) og den psykiske helsen. Europeisk forskning på hudsykdommer og psykisk helse viser at det kan være tøft å leve med en hudsykdom. Vi hadde som målsetting å sette kronisk hudsykdom og psykisk uhelse «på kartet» og nå ut til flere enn våre medlemmer. Evalueringen viste at vi «traff blink» med konferansens program.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det var stor pågang til konferansen og de 135 plassene vi hadde anledning til å tilby på Nationaltheateret Konferansesenter ble fort fylt opp. Konferansen ble også sendt digitalt på vår nettside hvor minst 367 fulgte sendingen live. Flere av lokal – og fylkeslagene laget en lokal happening rundt konferansen og fulgte den live i fellesskap. Opptak av konferansen vil bli liggende 6 måneder på våre nettsider. Etter konferansen fikk deltakerne tilgang til et evalueringsskjema. Det var et enkelt skjema hvor de svarte på arrangementet i sin helhet, forelesere, temaer og valg av konferansested. Tilbakemeldingene fra deltakerne som hadde deltatt enten fysisk eller digitalt var meget god.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

78000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgruppen var opptatt av at det var pasientstemmen som skulle være i fokus og Konferansens forelesere måtte derfor ha dette fokuset. Som konferansier valgte vi å samarbeide med allmennlege og skribent Kaveh Rashidi. Rashidi er en allmennlege som har egen spalte i

Resultater og resultatvurdering

Vi opplevde at vi hadde truffet blink med temaet da pågangen/påmeldingen ble stor så fort vi annonserte konferansen. Etter konferansen fikk deltakerne tilsendt et evalueringsskjema. Vi synes også promoteringen og profileringen har gått godt, og er fornøyd med hvor langt og hvor mange vi har klart å nå med budskapet. Vi har hatt i overkant av 72.000 visninger på Facebook og instgram, i tillegg til visninger på hjemmesiden og i bladet Hud & helse som har mer enn 4000 mottakere. Vi kan ikke utelukke at en person står for flere visninger og klikk, men, vi kan med sikkerhet si at vi har nådd langt utenfor vår medlemsmasse og dem vi normalt når.

Oppsummering og videre planer

Vi opplevde at vi nådde ut til mange pasienter og pårørende med denne konferansen. Via forelesningene og pasienthistoriene fikk vi satt fokus på et tema som mange kjente seg igjen i. Vi nådde ut til folk som ikke visste så godt om Psoriasis- og eksemforbundet, og vi nådde ut til fagfolk med interesse for hud. Suksessen med denne fagkonferansen og tilbakemeldingen fra deltakere, forelesere, samarbeidspartnere har gitt oss «drive» til å forsøke å gjennomføre flere slike konferanser. Og jobber derfor med en ny konferanse om tema «kompleksiteten» ved å ha en hudsykdom eller psoriasisartritt.

Prosjektleder

Trine Knudtzon

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Psykodermatologi på agendaen
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 378 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet